Pytania zawarte w ankiecie dotyczą m.in. sposobu wybierania sędziów, warunków jakie powinien spełniać kandydat na sędziego, a także sposobu nadzoru nad działalnością wymiaru sprawiedliwości.

Reklama

Przewodniczący Zespołu na rzecz Nowej Konstytucji Kornel Morawiecki (Kukiz'15) poinformował w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie, że ankieta zostanie przekazana do wielu stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, szkół oraz środowisk uniwersyteckich. - Konstytucja ma być wspólnym dziełem na XXI wiek, w pracach nad konstytucją powinna uczestniczyć jak najszersza rzesza ludzi - podkreślił Morawiecki.

Wiceprzewodniczący zespołu Janusz Sanocki (niezrz.) uważa, że nowa konstytucja powinna zostać napisana przez obywateli. - To nie może być dzieło partii politycznych, ani koterii prawników. Wszyscy, na ile to jest możliwe, w otwartej debacie, powinni zastanowić się w jakim państwie chcemy żyć - powiedział.

Ankieta na temat wymiaru sprawiedliwości - jak zapowiedzieli członkowie Zespołu - jest pierwszym krokiem do obywatelskiej debaty na temat nowego kształtu ustawy zasadniczej. Debata ma być kontynuowana w przyszłości; pytania będą dotyczyć innych zagadnień ustrojowych, m.in.: kształtu władzy wykonawczej, ordynacji wyborczej, ale także systemu bankowego oraz roli mediów.

Reklama

W ankiecie obywatele mogą wypowiedzieć się m.in. w sprawie tego, czy sędziowie powinni być wybieralni, a w przypadku wybieralności sędziów, kto powinien ich wybierać, jakie kryteria powinien spełniać kandydat do zawodu sędziego, czy sędzia powinien mieć nominację: okresową, czy dożywotnią.

Kolejne pytania dotyczą tego, ile powinien wynosić staż w zawodzie prawniczym dla kandydata na sędziego, czy sędzia powinien być poddawany okresowym badaniom psychologiczno–psychiatrycznym, czy sędzia, któremu udowodniono wydawanie niesprawiedliwych wyroków, powinien zostać usunięty ze stanowiska.

W ankiecie jest też pytanie dotyczące tego, czy Trybunał Konstytucyjny powinien zostać zlikwidowany, a jego kompetencje przekazane Sądowi Najwyższemu, czy też powinien pozostać w obecnym kształcie. Inne pytanie dotyczy tego, czy Sąd Najwyższy powinien składać się z sędziów wybieranych przez Krajową Radę Sądownictwa, sędziów wybieranych przez prezydenta za zgodą Senatu, czy sędziów wybieranych w wyborach powszechnych.

Członkowie zespołu chcą też wiedzieć, jakie jest zdanie obywateli na temat wprowadzenia ławy przysięgłych i tego, czy Rzecznik Praw Obywatelskich powinien być wybierany: tak jak dotąd przez Sejm, czy w wyborach powszechnych.

Poselski zespół na rzecz Nowej Konstytucji powstał w Sejmie pod koniec listopada 2015 r. W skład zespołu wchodzą posłowie: Kukiz'15, PiS i niezrzeszeni.