Premier Mateusz Morawiecki oświadczył w środę, że państwo musi zagwarantować, aby w każdej średniej szkole maturzyści przystąpili do matury w terminie, dlatego rząd przyjął projekt noweli Prawa oświatowego, który ma być procedowany w trybie ekstraordynaryjnym. Dodał, że zwrócił się do marszałków Sejmu i Senatu z prośbą o nadanie szybkiej ścieżki legislacyjnej projektowi. Egzaminy maturalne powinny się rozpocząć 6 maja. Rok szkolny dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych kończy się 26 kwietnia, czyli w najbliższy piątek. Tego dnia maturzyści powinni otrzymać świadectwa ukończenia szkoły, bo jej ukończenie jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu maturalnego. Zakończenie roku szkolnego powinno zostać poprzedzone wystawieniem przez nauczycieli ocen i zatwierdzeniem ich przez rady pedagogiczne klasyfikacyjne. Nie odbyły się jednak one dotąd w części szkół ze względu na trwający od 8 kwietnia strajk nauczycieli.

Reklama

W Sejmie dziś także: rozszerzenie programu "Rodzina 500 plus", sejmowa rozpatrzy wniosek posłów PO-KO o odwołanie ze stanowiska szefowej MEN Anny Zalewskiej, a także m.in. wniosek klubu PO-KO o odwołanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka.