Okręg wyborczy nr 3 obejmuje Olsztyn oraz 11 powiatów: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski.

Reklama

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy

Robert Winnicki - publicysta

Piotr Lisiecki - przedsiębiorca

Joanna Michalewicz - inspektor BHP

Reklama

Maciej Stypka - przedstawiciel handlowy

Lilja Moshechkova - prawnik

Paulina Gołębiewska - ekonomista

Marzanna Gontarska - kosmetyczka

Andrzej Wyrębek - lekarz

Adam Kiełczewski - inżynier mechaniki

Marcin Sawicki - przedsiębiorca

Lista nr 2 – Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia

Monika Falej - prawniczka

Reklama

Sławomir Gromadzki - rolnik przedsiębiorca

Katarzyna Dzik - przedsiębiorczyni

Paweł Krutul - przedsiębiorca

Małgorzata Olkowska - menadżerka

Piotr Ambroziak - urzędnik samorządowy

Agnieszka Falkowska - finansistka

Tomasz Lewczuk - lekarz

Elżbieta Murawsko - rencistka

Sława Tarasiewicz – pedagog

Lista nr 3 (Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni)

Tomasz Frankowski, przedsiębiorca z Grabówka

Urszula Pasławska, prawniczka z Biskupca

Władysław Mańkut, ekonomista z Elbląga

Anna Wojciechowska, urzędniczka z Ełku

Bożena Kamińska, ekonomistka z Suwałk

Joanna Michalska, socjolog z Różnowa

Tadeusz Nowak, nauczyciel akademicki z Łomży

Jolanta Den, mgr inż. leśnictwa z Czarnej Białostockiej

Marcin Bołtryk, teolog z Hajnówki

Jacek Protas, polityk z Lidzbarka Warmińskiego

Lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości

Karol Karski - prawnik

Krzysztof Jurgiel - geodeta

Iwona Arent - politolog

Grzegorz Kierozalski - urzędnik

Joanna Karpowicz - ekonomista

Justyna Żalek - kulturoznawca

Wojciech Kossakowski - prawnik

Tadeusz Cymański - ekonomista

Jolanta Andruszkiewicz - ekonomista

Romuald Łanczkowski – urzędnik

Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS

Bartosz Grucela - specjalista do spraw stosunków międzynarodowych

Katarzyna Rosińska - pozostali pracownicy obsługi biurowej

Seweryn Prokopiuk - socjolog

Małgorzata Matuszewska-Boruc - wychowawca w placówkach oświatowych

Marcin Birgiel - administrator systemów komputerowych

Emilia Bartkowska - animator kultury

Marcin Gulczyński - analityk baz danych

Kamila Wysocka - pozostali pracownicy obsługi biurowej

Michalina Artysiewicz - student

Robert Koliński - technik hotelarstwa

Lista nr 6 – Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15

Andrzej Maciejewski - politolog

Wanda Jankowska - nauczyciel

Stefan Rembelski - inżynier mechanik

Łukasz Dymko - prawnik

Agnieszka Roszig - główny księgowy

Wiesława Płońska - technik budowlany

Ewa Dąbrowska - emeryt

Alina Ojdana - ekonomista

Paweł Jaskółowski - historyk

Janusz Kopko - technik mechanik