Z informacji na stronie PKW ze środy wynika, że te pięć komitetów zarejestrowało listy co najmniej w połowie okręgów wyborczych, co oznacza - zgodnie z Kodeksem wyborczym - że mogą wystawić kandydatów w całej Polsce.

Reklama

W poprzednich wyborach parlamentarnych zarejestrowano osiem takich komitetów: Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni, KW Wyborców "Kukiz'15", KW Partia Razem, KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Polskie Stronnictwo Ludowe, KW KORWiN, KW Platforma Obywatelska RP, KW Nowoczesna Ryszarda Petru.

Listy kandydatów na posłów i kandydatury na senatorów komitety mogły zgłaszać do wtorku 3 września, do północy. Od momentu zarejestrowania komitetu wyborczego może on rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów. Prawo do zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów miało 88 komitetów wyborczych - wśród nich 30 komitetów partii politycznych i 57 komitetów wyborców, a także jeden komitet koalicyjny.

Lista kandydatów na posłów - zgodnie z Kodeksem wyborczym - powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tys. wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Komitet wyborczy, który zgłosił listy kandydatów w co najmniej w połowie okręgów wyborczych dalsze listy może zgłaszać bez podpisów.

Zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 2 tys. wyborców. Na listach w wyborach do Sejmu musi znaleźć się co najmniej 35 proc. kobiet i co najmniej 35 proc. mężczyzn; wszyscy kandydaci muszą spełniać kryterium wieku - kandydatem na posła może być tylko obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów osiągnął wiek 21 lat; w przypadku kandydata na senatora jest to 30 lat.

Kandydować nie mogą m.in. osoby pozbawione praw publicznych, skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.