W losowaniu numerów list wyborczych wzięło udział łącznie dziewięć komitetów, które zarejestrowały listy kandydatów do Sejmu w więcej niż jednym okręgu wyborczym.

Najpierw losowane były numery dla pięciu komitetów, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach wyborczych.

1 - KW Polskie Stronnictwo Ludowe

2 - KW Prawo i Sprawiedliwość

3 - KW Sojusz Lewicy Demokratycznej

4 - KW Konfederacja Wolność i Niepodległość

5 - KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni.

Następnie wylosowane zostały numer dla komitetów, które zarejestrowały listy kandydatów do Sejmu w mniejszej liczbie okręgów.

6 - KW Prawica

7 - KW Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów

8 - KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy

9 - KW Skuteczni Piotra Liroya-Marca

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października.