"Zwracam się, po pierwsze, do Pana Prezydenta o zwrócenie się do Rady Ministrów o wprowadzenie na 30 dni stanu klęski żywiołowej. Zawracam się, po drugie, do Pana Prezydenta o bezzwłoczne ogłoszenie, że nie podpisze Pan uchwalonej dzisiaj ustawy, poza wszelkim trybem prawodawczym „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych" zwanej "tarczą antykryzysową" - pisze Andrzej Rzepliński.

Reklama

Były prezes TK pisze, że poprawka do Kodeksu wybrczego kreuje w polskim prawie "tarczę" antydemokratyczną.

"Zamyka to w Polsce erę wolnych wyborów parlamentarnych, samorządowych oraz prezydenckich – gwarantowanych każdemu obywatelowi w Konstytucji" - podkreśla Rzepliński.

Na koniec listu prof. Rzepliński dopytuje prezydenta, czy jest w stanie potwierdzić, że 10 maja w Polsce mogą odbyć się wolne wybory – czytamy na stronie "Rzeczpospolitej”.

Reklama