W badaniu zapytano, z którą opinią na temat Zjednoczonej Prawicy ankietowani zgadzają się najbardziej, wskazując trzy warianty odpowiedzi: przetrwa do kolejnych wyborów w 2023 r., rozpadnie się przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi oraz trudno powiedzieć.

Reklama

Zjednoczona Prawica się rozpadnie?

32 proc. badanych zgodziło się z opinią, że "Zjednoczona Prawica rozpadnie się przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi w 2023 roku". Niemal tyle samo - 31 proc. badanych - sądzi, że "Zjednoczona Prawica przetrwa do kolejnych wyborów w 2023 roku".

Najwięcej ankietowanych - 37 proc. wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć”.

Na rozpad koalicji wskazało 8 proc. ankietowanych popierających Zjednoczoną Prawicę, 57 proc. popierających Koalicję Obywatelską oraz 50 proc. popierających Polskę 2050 Szymona Hołowni.

Natomiast na przetrwanie koalicji wskazało 77 proc. ankietowanych popierających Zjednoczoną Prawicę, 20 proc. popierających Koalicję Obywatelską i 26 proc. ankietowanych popierających partię Hołowni.

Badanie zostało zrealizowane od 2 do 5 kwietnia metodą CAWI na panelu internetowym na próbie 1074 osób.