Jak powiedział Duda po rozmowie ze składającą oficjalną wizytę w Polsce prezydent Estonii, rozmowa dotyczyła "bezpieczeństwa Ukrainy i naszej części Europy” oraz "sytuacji na i wokół Białorusi”. Przypomniał, że w poniedziałek, z okazji obchodów rocznicy Konstytucji 3 maja, wizytę w Warszawie, obok Kaljulaid, prezydentów Litwy Gitanasa Nausedy Łotwy Egilsa Levitsa, złożył także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, z którym rozmowy dotyczyły sytuacji w tym kraju i relacji z Rosją, zwłaszcza niedawnej koncentracji wojsk rosyjskich przy granicy i obecnej deeskalacji.

Reklama

Wygląda na to, że sytuacja się uspokaja, ale bez wątpienia był to pokaz sprawności i siły rosyjskiej armii, z czego Sojusz Północnoatlantycki w moim przekonaniu powinien wyciągnąć wnioski – powiedział. Dodał, że będzie to temat rozmów tzw. bukaresztańskiej dziewiątki (krajów wschodnich obrzeży NATO) i zaplanowanego na czerwiec szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Spotkanie prezydenta Dudy z prezydent Estonii

Mówiłem też o bardzo trudnej sytuacji Polaków na Białorusi, o prześladowaniach, które tam mają miejsce, aresztowaniach polskich działaczy, którzy są obywatelami białoruskimi – relacjonował prezydent. Podkreślił, że wspólnota międzynarodowa powinna się domagać uwolnienia aresztowanych.

Rozmawialiśmy także na temat bieżącej współpracy gospodarczej – powiedział Duda, przypominając, że oba kraje powołały wspólna izbę gospodarczą, a zaplanowane na wtorek spotkanie z jej przedstawicielami ma dotyczyć transformacji energetycznej i energii odnawialnych.

Obydwoje akcentowaliśmy, że to jest wielkie wyzwanie – powiedział. Zwrócił uwagę, że energetyka Estonii opiera się w większości na ropie naftowej "i tutaj transformacja także jest przyszłą koniecznością, tak samo jak dla nas koniecznością, w jakimś sensie dziejową, jest to, aby transformować naszą energetykę w kierunku z jednej strony większego udziału źródeł odnawialnych, ale także szukaniu nowych źródeł energii, które będą zapewniały stabilne dostawy”. Wskazał przy tym na zakupy skroplonego gazu ziemnego z USA.

Przypomniał, że Polska i Estonia zawarły porozumienie w sprawie budowy farm wiatrowych na Bałtyku. Podkreślił znaczenie współpracy w ramach Trójmorza przy wymianie doświadczeń z transformacji cyfrowej, w której Estonia przoduje; wyraził przekonanie o dużym znaczeniu współpracy regionalnej w ramach UE.