Na początku obrad marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował, że w czwartek senatorowie rozpoczną obrady od wysłuchania informacji nt. działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2020 rok.

Reklama

Marszałek dodał, że również w czwartek senatorowie zajmą się wyrażeniem zgody na powołanie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej; głosowanie odbędzie się bezpośrednio po rozpatrzeniu tego punktu.

Sejm wybrał prawnika, prof. Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich na początku lipca; był on wspólnym kandydatem na tę funkcję klubu PiS i klubów opozycyjnych - PSL-Koalicja Polska, UED, Konserwatyści oraz Lewicy, a także kół Polska 2050 oraz Polskie Sprawy. Aby Wiącek mógł objąć urząd, na jego wybór musi się zgodzić Senat.

Sejm pod koniec maja głosami PiS, Konfederacji i Kukiz'15 powołał dr. Karola Nawrockiego na prezesa IPN. Kadencja obecnego szefa IPN Jarosława Szarka kończy się w lipcu. Powołany przez Sejm na jego następcę dr. Nawrocki, to dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i obecnie wiceszef IPN.

W ostatnich tygodniach w mediach spekulowano o układzie między PiS a opozycją: poparcie przez Senat wybranego przez Sejm na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karola Nawrockiego w zamian za poparcie kandydata opozycji na RPO. W przypadku obu stanowisk wybór Sejmu musi zaakceptować Senat.

Dowody osobiste z odciskami palców

Senatorowie zajmą się też pilną nowelizacją, która przesunie termin wdrożenia dowodów osobistych z odciskami palców i podpisem posiadacza. Nowe dowody miały być wydawane od 2 sierpnia. Po uchwalonej zmianie dzień ten określony zostanie w osobnym komunikacie.

Reklama

Potrzeba przesunięcia wejścia w życie uchwalonych w kwietniu przepisów, zgodnie z którymi w wydawanych od 2 sierpnia dowodach osób powyżej 12 r. życia miały znaleźć się odciski palców oraz podpis posiadacza, związana jest z tym, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2 lipca wskazała na potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych z wykorzystaniem zamówionych urządzeń do pobierania linii papilarnych, które miały trafić do gmin.

Co jeszcze w porządku obrad?

W porządku obrad jest też nowelizacja ustawy o partiach politycznych, która zakłada wprowadzenie anonimizacji danych adresowych osób wskazanych w ewidencji partii politycznych. Zgodnie z ustawą o partiach politycznych, ewidencję, do której zgłasza się partię polityczną, prowadzi Sąd Okręgowy w Warszawie. Ewidencja wraz z tekstami statutów partii politycznych jest jawna.

Senat zajmie się też nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Regulacja rozwiązuje problem tzw. emerytur czerwcowych poprzez ustalanie emerytury w taki sposób jak w maju, jeśli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Do tej pory przez brak waloryzacji kwartalnej świadczenia dla osób przechodzących na emeryturę w czerwcu były niższe.

W porządku obrad jest też ustawa wprowadzająca tzw. pakiet SLIM VAT 2 (Simple Local And Modern VAT), którego celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług. SLIM VAT 2 wprowadza m.in. możliwość odliczenia VAT po upływie terminu, "na bieżąco". Ma to nastąpić poprzez rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji, co ma ułatwić dokonywanie korekt. Ustawa wydłuża również termin na stosowanie ulgi na złe długi z dwóch do trzech lat, upraszcza sposób obłożenia VAT sprzedaży nieruchomości, a także wprowadza możliwość przesyłania środków pomiędzy rachunkami VAT-owskimi w różnych bankach czy możliwość płacenia z rachunku VAT składek na KRUS.

Izba zajmie się także ustawą regulującą status zwierząt w służbach mundurowych podległych MSWiA, w Służbie Więziennej, w Siłach Zbrojnych RP i w Straży Marszałkowskiej. Regulacja zapewni psom i koniom służbowym m.in. dożywotnie utrzymanie i opiekę weterynaryjną finansowaną przez państwo.

W porządku obrad jest też nowelizacja ustawy o rynku mocy, m.in. dającą przedsiębiorstwom energochłonnym możliwość obniżenia opłaty mocowej oraz ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022.

Izba zajmie się także kilkoma senackimi projektami w tym projektem nowelizacji Kodeksu postępowania karnego wprowadza obowiązkową obecność na rozprawie niepoczytalnego sprawcy, wobec którego sąd orzeka o zastosowaniu środków zabezpieczających.

Senatorowie wysłuchają informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2020 rok wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka, informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 r. oraz sprawozdań: Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2020 roku oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2020 roku petycji.