Gremium powinno liczyć co do zasady 19 członków (poza prezesem i jego zastępcami to przedstawiciele nauk prawnych lub ekonomicznych czy radcowie prezesa NIK – powoływani przez marszałka Sejmu na wniosek szefa NIK). Dziś jest w nim zaledwie sześć osób, bo marszałek Sejmu Elżbieta Witek konsekwentnie nie daje zielonego światła kandydatom przedkładanym przez Mariana Banasia, prezesa izby. A jutro zostaną trzy. 7 września kończą się bowiem kadencje kolejnych trzech osób reprezentujących kontrolne jednostki organizacyjne NIK lub radców prezesa.

Reklama

W skład kolegium będzie wchodzić już tylko sam Marian Banaś i dwóch skonfliktowanych z nim wiceprezesów: Małgorzata Motylow i Tadeusz Dziuba.

CZYTAJ WIĘCEJ W ELEKTRONICZNYM WYDANIU DGP>>>