Marszałkiem Senatu została Małgorzata Kidawa-Błońska. Na jej kandydaturę głosowało 66 osób.

Kandydaturę kontrkandydata Kidawy-Błońskiej, senatora PiS Marka Pęka, poparło 33 senatorów.

Zgodnie z regulaminem Senatu marszałka wybiera się spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów.

Reklama

Marszałek Senior Michał Seweryński poinformował, że zgłoszono dwie kandydatury: Małgorzatę Kidawę-Błońską (KO) i Marka Pęka (PiS).

Reklama

Umowa koalicyjna

Zgodnie z umową koalicyjną podpisaną między liderami Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy, kandydatem na funkcję marszałka Senatu była Małgorzata Kidawa-Błońska (KO). W drugiej połowie kadencji, zgodnie z tą umową, ma ją zastąpić osoba wskazana przez Koalicję Obywatelską.

Po wyborze marszałek Senatu obejmuje przewodnictwo obrad.

Inauguracyjne posiedzenie Senatu

W poniedziałek po godz. 16 rozpoczęło się inauguracyjne posiedzenie Senatu XI kadencji. Otworzył je prezydent Andrzej Duda.

Przewodnictwo obrad przejął marszałek senior Michał Seweryński (PiS).

Najpierw senatorowie złożyli ślubowanie, następnie marszałek senior przeprowadził wybór marszałka Senatu.

W wyborach do Senatu kandydaci PiS zdobyli 34 mandaty; KO - 41; Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050) - 11, a Nowej Lewicy - 9 mandatów. W Senacie znajdzie się także pięciu senatorów, którzy startowali z własnych komitetów.

Kim jest Małgorzata Kidawa-Błońska?

Małgorzata Maria Kidawa-Błońska (z domu Grabska) urodziła się 5 maja 1957 roku w Warszawie. Jest polską polityk i producentką filmową, z wykształcenia socjolog. Była posłanką na Sejm V, VI, VII, VIII i IX kadencji, a także senatorem XI kadencji. W latach 2014–2015 była sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w 2014 roku rzecznikiem prasowym drugiego rządu Donalda Tuska, w 2015 roku rzecznikiem prasowym rządu Ewy Kopacz, w 2015 roku marszałkiem Sejmu VII kadencji, a także wicemarszałkiem Sejmu VIII i IX kadencji (2015–2023)1. Była kandydatką na urząd prezydenta RP w pierwszych wyborach w 2020 roku.

Wśród jej przodków są prezydent RP z lat 1922-1926 Stanisław Wojciechowski oraz premier z 1920 roku i z lat 1923-1925 Władysław Grabski. Ukończyła XI Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie oraz zdobyła tytuł magistra socjologii na Uniwersytecie Warszawskim w 1982 roku. Od początku swojej kariery zawodowej zajmowała się filmem i kulturą. W latach 1994-2005 była producentką i wraz z mężem, reżyserem Janem Kidawą-Błońskim produkowała filmy i programy telewizyjne.

Podczas pierwszego posiedzenia Senatu po wyborach parlamentarnych w 2023 roku, Małgorzata Kidawa-Błońska została zgłoszona przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę i Nową Lewicę na stanowisko marszałka Senatu.