W ubiegłym tygodniu Rada Nadzorcza Orlenu odwołała Daniela Obajtka z funkcji prezesa. W poniedziałek żegna się on ze stanowiskiem.

Reklama

W związku z odwołaniem Obajtka skierowaliśmy pytania do Ministerstwa Aktywów Państwowych dotyczących Polska Press, które nazywane są również "orlenowskimi mediami". W odpowiedzi biura prasowego czytamy, że minister Aktywów Państwowych (działając jako akcjonariusz Skarbu Państwa) nie ma uprawnień do ingerowania w spółkę "także w zakresie działań podejmowanych wobec spółek zależnych należących do Grupy Kapitałowej ORLEN, czyli np. Polska Press sp. z o.o."

Co z "orlenowskimi mediami"? Ministerstwo o braku uprawnień

Następnie czytamy, że szef resortu aktywów państwowych, czyli Borys Budka, "wykonując prawa z akcji należących do Skarbu Państwa w spółce ORLEN S.A., realizuje uprawnienia wynikające z praw korporacyjnych, które są ściśle określone w przepisach prawa, w szczególności w KSH oraz Statucie Spółki".

Dalej wskazano, że w związku z tym prowadzenie spraw spółki należy do kompetencji Zarządu. Dalej podkreślono, że temu Walne Zgromadzenie oraz Rada Nadzorcza, nie mogą wydawać wiążących poleceń dot. prowadzenia spółki.

Przypomnijmy, że kilka dni temu poseł KO Dariusz Joński informował Dziennik.pl, że w "orlenowskich mediach" należy spodziewać się podobnych zmian, jak w przypadku Polskiego Radia i Telewizji Publicznej. "Celem jest odpolitycznienie" - wskazywał.

Polska Press, którą Orlen nabył w grudniu 2020 roku, podobnie jak media publiczne, sprzyjały poprzedniej władzy.

Reklama

Kto nowym prezesem Orlenu? MAP o powołaniu członków zarządu

Ministerstwo Aktywów Państwowych zapytaliśmy również o to, czy resort planuje przeprowadzić otwarty konkurs na stanowiska prezesa Orlenu. "Proces powoływania członków Zarządu spółki ORLEN S.A. będzie przebiegać zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz z postanowieniami Statutu Spółki, który stanowi, że co do zasady Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu jeden Członek Zarządu jest powoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa (Minister Aktywów Państwowych), do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji Spółki. Członka Zarządu powołanego przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa odwołuje Rada Nadzorcza" - czytamy w odpowiedzi do redakcji Dziennik.pl.

Następnie wskazano, że do powołania członka zarządu przez radę nadzorczą dochodzi po przeprowadzeniu "postępowania kwalifikacyjnego". Jego cele jest sprawdzenie oraz ocena umiejętności kandydatów i wyłonieniu najlepszego z nich.

"Rada Nadzorcza, wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu, określa szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata" - dodano.

Ministerstwo Aktywów Państwowych przypomniało także, że wymogi, które powinien posiadać kandydat, są określone zgodnie z art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Resort zaznaczył także, że nie jest wykluczone to, że rada nadzorcza w przypadku "postępowania kwalifikacyjnego" na stanowisko konkretnego członka zarządu, może wprowadzić dodatkowe wymogi, jakie powinien spełniać kandydat, które są związane ze specyfiką działalności spółki lub zadaniami, które będzie wykonywał w pracy.

Kontakt do autora artykułu: sylwia.baginska@infor.pl