Episkopat reaguje na plany rządu

Koordynator Biura Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, stanowczo zareagował na zapowiedzi rządu dotyczące zmian w systemie oceniania uczniów z religii.

Reklama

Chodzi m.in. o wyłączenie katechezy ze średniej ocen. Zdaniem ks. Tomasika, "takie posunięcie byłoby w istocie formą dyskryminacji wobec uczniów uczęszczających na te lekcje".

Ksiądz konsultor przypomniał, że od roku szkolnego 2007-2008 oceny z religii i etyki są wliczane do średniej. To zaś zostało zatwierdzone przez przepisy Kościoła katolickiego oraz prawo poszczególnych związków wyznaniowych.

Mniej lekcji religii

Również planowane zmniejszenie wymiaru lekcji religii w szkołach z dwóch godzin tygodniowo do jednej wywołało jawny sprzeciw ze strony ks. Tomasika. Jego zdaniem zgodnie z ustawą o systemie oświaty takie zmiany powinny być dokonywane wyłącznie w porozumieniu z władzami Kościołów i związków wyznaniowych.

Jeżeli lekcja odbywa się w ramach szkoły publicznej, to szkoła finansuje całość edukacji - wskazał ks. prof. Tomasik. Nawiązał tym samym do propozycji minister edukacji Barbary Nowackiej, która wcześniej sugerowała ograniczenie lekcji religii do jednej, płatnej z budżetu, godziny.