Reklama

W wyborach do Senatu, gdzie opozycja mogła wystawić swoich kandydatów bez ograniczeń, Komitet Obywatelski zdobył 92 mandaty, nie pozostawiając żadnego dla strony rządowej.

Jeszcze bardziej spektakularne było zwycięstwo Solidarności w wyborach do Sejmu. Mimo że władze komunistyczne zagwarantowały sobie większość miejsc, opozycja zdobyła 160 ze 161 mandatów, które mogła uzyskać. Kandydaci koalicji rządowej zdobyli zaledwie trzy mandaty, a 33 mandaty pozostały nieobsadzone z powodu przegranej czołowych przedstawicieli władzy w wyborach z listy krajowej.

Wyniki wyborów 4 czerwca 1989 roku były jasnym sygnałem, że Polacy odrzucili system komunistyczny i pragną demokratycznych przemian. Ten dzień stał się symbolem zwycięstwa Solidarności i zapoczątkował proces transformacji ustrojowej, który doprowadził do upadku komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Konsekwencje wyborów 4 czerwca 1989

Wybory 4 czerwca doprowadziły do powstania pierwszego niekomunistycznego rządu w powojennej Polsce, na czele którego stanął Tadeusz Mazowiecki. Rząd ten rozpoczął trudny proces transformacji ustrojowej i gospodarczej, który w efekcie doprowadził do budowy demokratycznego państwa prawa i gospodarki rynkowej.

Wybory 4 czerwca 1989 roku miały również ogromny wpływ na sytuację w innych krajach bloku komunistycznego. Sukces Solidarności stał się inspiracją dla ruchów opozycyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej i przyczynił się do upadku komunizmu w całym regionie.