Uproszczenie i przyspieszenie procedury orzekania nieważności małżeństwa przez trybunały kościelne wprowadza reforma przeprowadzona przez papieża Franciszka. Zrealizował on w ten sposób postulat ubiegłorocznego synodu biskupów na temat rodziny.

Reklama

Nowością jest rezygnacja z dotychczasowych dwóch instancji, w przypadkach, gdy nieważność jest oczywista. W niektórych, jak aborcja, brak wiary czy niewierność małżeńska, proces będzie trwał zaledwie 45 dni. A w przypadku nieskonsumowania małżeństwa nie będzie w ogóle konieczny. Będzie też, o co papież zabiegał od dawna, bezpłatny.

W czasie specjalnej konferencji prasowej przyznano, że prawo kościelne z uwagą śledzi zmiany cywilnego prawa rodzinnego, do którego musi się dostosować. Podano przykład adopcji dzieci przez pary homoseksualne i problem ich chrztu w Kościele katolickim. Obserwatorzy zwracają uwagę, że na ogłoszenie reformy papież Franciszek zdecydował się przed drugim synodem na temat rodziny, który odbędzie już w przyszłym miesiącu, nie będzie miał jednak nic do powiedzenia w tej sprawie.

Reklama