Husajn Abassi powiedział, że Pokojowa Nagroda Nobla to wiadomość dla całego regionu, iż dialog to właściwy kierunek rozwiązywania problemów. Ta nagroda to przekaz dla całego regionu, by złożyć broń i usiąść do negocjacji - akcentował. Podziękował partiom politycznym za gotowość do negocjacji przy okrągłym stole, by znaleźć wyjście z kryzysu politycznego.

Reklama

Norweski Komitet Noblowski ogłosił, że wyróżnienie przyznano za przyczynienie się Kwartetu do budowania demokracji w kraju po wybuchu rewolucji w 2011 roku. Kwartet powstał latem 2013 roku, kiedy proces demokratyzacji był zagrożony politycznymi i społecznymi niepokojami, w tym zabójstwami na tle politycznym.

Kwartet na rzecz Dialogu Narodowego tworzą cztery organizacje pozarządowe: Tunezyjska Rada Adwokacka, centrala związkowa UGTT , czyli Powszechna Tunezyjska Unia Pracy, Tunezyjska Liga Praw Człowieka oraz Tunezyjska Konfederacja Przemysłu, Handlu i Rzemiosła. Organizacja działa jako mediator i siła napędowa pokojowego procesu rozwoju demokracji. Między innymi sprzyjała działaniom konstytuanty, pracującej nad nową ustawą zasadniczą dla Tunezji, i przekonywała do zmian społeczeństwo. Działa też na rzecz porozumienia politycznego i religijnego.

Reklama