Nonja urodziła się na indonezyjskiej wyspie Sumatra. Do Miami przyjechała w roku 1983. Była pupilką tamtejszego zoo. Kochali ją wszyscy odwiedzający i opiekunowie.

Z okazji ukończenia przez nią 55 lat zorganizowano w ogrodzie huczną uroczystość. Nonja dostała wielką paczkę z przysmakami, a dzieci zorganizowały na jej cześć przedstawienie.

Orangutany sumatrzańskie żyją zwykle 40-50 lat.