Ustawa umożliwiająca głosowanie w wyborach do samorządów lokalnych na szczeblu krajów (województw) oraz głosowanie na kandydatów do zajęcia jednej trzeciej miejsc w Senacie, wprowadza nowe rozwiązanie, jakim jest głosowania z samochodu.

Reklama

Przepisy przewidują utworzenie w każdym powiecie komisji, do której osoby będące w obowiązkowej kwarantannie w związku z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia Sars-CoV-2 będą mogły podjechać samochodem i z niego oddać głos w specjalnie przygotowanym do tego punkcie wyborczym.

Możliwe będzie także głosowanie bardziej tradycyjne – w specjalnie utworzonych komisjach wyborczych w całych objętych kwarantanną miejscach, np. w szpitalach lub domach opieki społecznej. Będzie także możliwość przyjazdu specjalnie przygotowanych członków komisji wyborczych z urną pod wskazany adres.

Nowelizacja ustawy o szkolnictwie, którą podpisał prezydent, usankcjonowała naukę na odległość jako jedną z form obowiązku szkolnego. Przepisy zobowiązują do jego realizacji zarówno rodziców, jak i uczniów. Znowelizowane przepisy nie ograniczają się do pandemii Sars-Cov-2, ale dotyczą wszelkich sytuacji, w których szkoły będą musiały podejmować nauczanie online.

Media podkreślają, że podpisane przez prezydenta akty prawne mogły zostać uchwalone przez obie izby parlamentu w trybie przyspieszonym dzięki wcześniej osiągniętej zgodzie politycznej wszystkich partii parlamentarnych.