Celem, jak wyjaśniono, jest "zachowanie czujności wobec zachowań i sytuacji, które mogłyby narazić najmłodszych na niebezpieczeństwo”.

Reklama

Konferencja włoskiego episkopatu wydała dwa tomy poradnika, dotyczące zapobiegania nadużyciom, które mają być rozprowadzone w parafiach i skierowane do wychowawców, katechetów i duszpasterzy.

Położono w nich nacisk na "odpowiednie” zachowania. Jako kluczową regułę wymieniono "unikanie sytuacji, w której ksiądz znajdzie się sam na sam z osobą małoletnią w swoim mieszkaniu”.

Ponadto jest tam zalecenie, by nieletni ministranci i chórzyści kościelni "w żadnym razie nie przebywali w kościele dłużej niż uzgodniono to z ich rodzinami”. Należy też ponadto, zaznaczono, "unikać specjalnych relacji z jedną z osób lub tworzenia elitarnych kręgów”.

Reklama

W szczegółowym vademecum są także reguły dotyczące parafialnych wycieczek i kolonii. Zalecono stałą obecność wychowawców oraz umieszczanie dzieci i młodzieży w wieloosobowych pokojach pod ich czujnym okiem.

Reguły czujności rozszerzono na media społecznościowe i nowe technologie. Konferencja Episkopatu zabroniła wychowawcom fotografowania i nagrywania nieletnich bez zgody ich rodziców.

Biskupi podkreślili, że do nadużyć może dojść "także bez kontaktu fizycznego”.

Troska i ochrona małoletnich jest priorytetem, w co od zawsze zaangażowane są nasze parafie - oświadczyła Konferencja Episkopatu Włoch.