Miniony rok był szalenie trudny dla ludzi na całym świecie - napisano w komentarzu do raportu Instytutu Gallupa poświęconego stopniu szczęśliwości mieszkańców poszczególnych krajów. Pandemia koronawirusa nie tylko spowodowała śmierć ponad 2,6 miliona ludzi na całym świecie, ale także doprowadziła do ogromnych wstrząsów w życiu codziennym.

Reklama

Jednak pomimo wydarzeń ostatnich 12 miesięcy i wynikającego z nich pogorszenia się stanu zdrowia psychicznego obywateli wielu krajów, nie nastąpiła żadna zmiana na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o pozycję najszczęśliwszego państwa na świecie - utrzymała je Finlandia. Kolejne miejsca w World Happiness Report 2021 zajęły Islandia, Dania, Szwajcaria i Holandia.

O ile USA awansowały w rankingu z 18 na 14 miejsce, to Wielka Brytania spadła z 13 na 18; Australia utrzymała 12 pozycję.

Pandemia przypomina nam o globalnych zagrożeniach dla środowiska, pilnej potrzebie współpracy i trudnościach w nawiązaniu współpracy zarówno w każdym kraju z osobna jak i na świecie - napisał współwydawca raportu prof. Jeffrey Sachs, dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju na Uniwersytecie Columbia.

Pandemia utrudniła wywiady

World Happiness Report 2021 został tym razem zestawiony nieco inaczej ze względu na pandemię koronawirusa. Badacze nie tylko nie byli w stanie przeprowadzić bezpośrednich wywiadów w wielu krajach, ale także musieli zmienić metodę koncentrując się na związku między dobrostanem a pandemią Covid-19.

Raport opiera się głównie na poziomie PKB, średniej długości życia, wsparciu społecznym, poziomie wolności.

Reklama

Chociaż doszło do pewnych zmian w pierwszej dziesiątce na liście - przy czym Islandia awansowała o dwa miejsca z czwartego na drugie, a Norwegia spadła z piątego na ósme miejsce - wyniki są podobne do tych z poprzedniego roku, co jest postrzegane jako pozytywny znak.

Zaskakujące jest, że przeciętnie nie nastąpił spadek dobrostanu mierzony przez ludzi oceną własnego poziomu życia - powiedział profesor John Helliwell, który uczestniczył w przygotowywaniu raportu. Jednym z możliwych wyjaśnień jest to, że ludzie postrzegają Covid-19 jako powszechne, zewnętrzne zagrożenie dotykające wszystkich i że spowodowało to większe poczucie solidarności i poczucia wspólnoty.

Duży skok Niemiec

Inne zwracające uwagę przetasowanie na liście to pozycja Niemiec, które w ostatnim roku przeskoczyły z 17 miejsca na siódme. Z kolei Chorwacja, gdzie można było przeprowadzać bezpośrednio badania, awansowała z 79 na 23 pozycję.

Naukowcy twierdzą, że fakt, iż Finlandia po raz kolejny utrzymała najwyższą pozycję, nie jest zaskakujący, gdyż kraj ten zawsze zajmował wysoką pozycją pod względem wzajemnego zaufania wśród obywateli. Zaufanie, w tym do władz, jest uznawane za jeden z głównych czynników, który pomógł chronić ludzi podczas pandemii.

Na przykład wskaźnik umieralności w Brazylii był znacznie wyższy niż w Singapurze, co w raporcie częściowo przypisuje się różnicy w zaufaniu publicznym do rządów tych krajów.

W raporcie zauważono, że w obu Amerykach i Europie zmarło na Covid-19 znacznie więcej osób niż w krajach Azji Wschodniej.

Siada psychika

W raporcie wykazano też, że w wielu krajach podczas pandemii pogorszył się stan zdrowia psychicznego, w tym w Wielkiej Brytanii, gdzie liczba zgłoszonych problemów w tej sferze była o 47 procent wyższa w maju 2020 roku niż przed pandemią.

World Happiness Report 2021 również wykazał, że lockdown i dystans społeczny miały wpływ na stan pracowników. Moje badania wykazały, że szczęśliwi pracownicy są o 13 procent bardziej produktywni - powiedział profesor Jan-Emmanuel De Neve, dyrektor Centrum Badań nad Dobrostanem na Uniwersytecie Oksfordzkim, inny współautor raportu.

Spośród 149 krajów uwzględnionych w raporcie Afganistan ponownie okazał się krajem najbardziej nieszczęśliwym, a obok niego uplasowały się Zimbabwe, Rwanda i Botswana.

Czołowa dwudziestka krajów ostatniego roku to: Finlandia, Islandia, Dania, Szwajcaria, Holandia, Szwecja, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Austria, Izrael, Australia, Irlandia, USA, Kanada, Czechy, Belgia, Wielka Brytania, Chiny i Francja.