Sąd "8 listopada rozpatrzy kwestię przekazania Whelana do Stanów Zjednoczonych w celu dalszego odbywania kary" - przekazała adwokat.

Reklama

Szpiegostwo czy prowokacja?

Whelan, były żołnierz piechoty morskiej, posiadający paszporty USA, Wielkiej Brytanii, Kanady i Irlandii, został skazany przez moskiewski sąd za szpiegostwo w czerwcu 2020 r. Amerykanin został zatrzymany w Moskwie w 2018 roku. Władze rosyjskie twierdziły, że zatrzymano go, gdy otrzymywał nośnik pamięci z tajnymi informacjami. Amerykanin nie przyznał się do winy i od początku zapewniał, że padł ofiarą prowokacji ze strony rosyjskich służb specjalnych.