Minister spraw zagranicznych powiedział, że Polska proponowała Mińskowi układ. – Jakiś czas temu skierowaliśmy wobec władz Białorusi propozycję, która zmierzała do zwiększenia pola politycznego i gospodarczego manewru w zamian za zaprzestanie represji. Niestety prowadzone rozmowy nie przyniosły satysfakcjonującego nas rezultatu – mówił Zbigniew Rau w kwietniu w Sejmie. Jak ustaliliśmy, konkretnej propozycji jednak nie było, jeśli nie liczyć starań o uwolnienie Andrzeja Poczobuta, który w piątek został prawomocnie skazany na osiem lat obozu.

Reklama

Czego dotyczyła oferta?

Reklama

Zapytaliśmy MSZ, kiedy oferta została złożona i czego konkretnie dotyczyła. "Konsekwentnie powtarzaliśmy, że zasadniczy warunek to uwolnienie wszystkich więźniów politycznych i rozpoczęcie procesu demokratyzacji poprzez dialog z demokratyczną opozycją" - pisze Biuro Rzecznika MSZ Łukasza Jasiny. Rozmawialiśmy z dyplomatami zajmującymi się polityką wschodnią. Żaden nie słyszał, by propozycja, o której mówił Rau, została skonkretyzowana. Nic o niej nie słyszałem - mówi też politolog Dzianis Mieljancou, który po wyborach z 2020 r. pozostał w kraju i ma dobre relacje z władzami. Nie znam żadnych szczegółów - dodaje Waleryj Kawaleuski, odpowiadający w gabinecie Swiatłany Cichanouskiej za relacje ze światem.

CZYTAJ WIĘCEJ WE WTORKOWYM WYDANIU DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ>>>