Trumnę z ciałem zmarłego metropolity wprowadził do kościoła rektor uczelni ks. prof. Stanisław Wilk. Towarzyszył mu administrator archidiecezji lubelskiej bp Mieczysław Cisło i lubelscy biskupi pomocniczy: Artur Miziński oraz Józef Wróbel.

Reklama

Do kościoła przyszli pracownicy naukowi i studenci KUL, by pożegnać zmarłego arcybiskupa.

"To był człowiek nadludzkiej pracowitości, programowo otwarty na nowe wyzwania, ciekawy świata, tak jak ludzie młodzi, którzy ufają zwykle, że co nowe, to lepsze" - powiedział PAP dziekan Wydziału Filozofii KUL ks. prof. Stanisław Janeczek. Na tym wydziale abp Życiński kierował Katedrą Relacji Między Nauką a Wiarą.

"Miał ogrom lektur nadsyłanych mu z całego świata, które nosił ze sobą, a w chwilach wyrwanych przerw między zajęciami wręcz łapczywie je konsumował. Dzielił się potem nimi podczas swych licznych wystąpień, zaskakując znajomością najnowszej literatury naukowej, pozycji z życia literackiego, bliskiej mu problematyki społecznej, politycznej czy ekonomicznej" - wspominał abp. Życińskiego ks. Janeczek.

Student V roku psychologii KUL Damian Piwowarczyk zapamiętał abp. Życińskiego jako dobrego duszpasterza. "Ksiądz arcybiskup był otwarty, znał środowisko studenckie, nasze problemy. Traktował studentów z wyrozumiałością, troską i ciepłem, także tych wątpiących i poszukujących. Nigdy nie ganił, ani nie potępiał; pytających traktował ze szczególną uwagą. Dodawał otuchy i odwagi, mówił, że lęk nie należy do kanonu cnót chrześcijańskich" - powiedział Piwowarczyk.

Reklama

O godz. 17 odprawiono nieszpory; przewodniczył im bp. Cisło. Wieczorem hołd zmarłemu oddali także przebywający w czwartek w Lublinie ministrowie spraw wewnętrznych Jerzy Miller i obrony - Bogdan Klich, którzy modlili się przy trumnie zmarłego. Modlitewne czuwanie przy trumnie będzie trwało do godz. 22.30.

W piątek w południe uroczystą mszę św. żałobną w kościele KUL odprawi prymas senior kardynał Józef Glemp. Po mszy św. kondukt z trumną abp. Życińskiego przejdzie przez miasto do Archikatedry Lubelskiej.

Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie w katedrze w sobotę o godz. 11. Po niej ciało abp. Życińskiego zostanie złożone w krypcie świątyni.