Dyrektor Radia Maryja został ukarany grzywną za wykroczenie, polegające na prowadzeniu nielegalnej zbiórki pieniędzy na finansowanie Telewizji Trwam, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz wierceń geotermalnych realizowanych przez Fundację Lux Veritatis.

Reklama

Wyrok w pierwszej instancji zapadł 11 lutego 2011 r., a następnie został utrzymany w mocy przez sąd drugiej instancji 17 czerwca 2011 r.

O. Rydzyk we wrześniu został wezwany przez Sąd Rejonowy w Toruniu do zapłaty zasądzonej grzywny w ciągu 30 dni. W ostatnim możliwym terminie, jego pełnomocnik przysłał do sądu wniosek o odroczenie płatności do czasu zbadania przez Trybunał Konstytucyjny zgodności przepisów o zbiórkach publicznych. We wniosku był też mowa o tym, że duchowny potrzebuje czasu na zebranie pieniędzy.

Sąd Rejonowy w połowie października odmówił odroczenia zapłaty, redemptorysta złożył zażalenie do Sądu Okręgowego w Toruniu. W piątek sąd okręgowy utrzymał w mocy rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji; rozstrzygnięcie jest ostateczne.

Jak poinformował PAP zastępca przewodniczącego Wydziału Wykonywania Orzeczeń Karnych Sądu Rejonowego w Toruniu Piotr Osóbka, gdy akta wrócą z sądu okręgowego, zostanie wysłane pismo do o. Rydzyka w sprawie zapłaty grzywny, a jeśli nie dojdzie do niezwłocznego zapłacenia, sprawą zajmie się komornik.