Pozytywnie lub raczej pozytywnie obowiązujące prawo antyaborcyjne ocenia jedynie 29 procent pytanych. Niemal drugie tyle - 28 proc. - nie ma w tej kwestii opinii. 50,9 proc. chce, by przepisy zostały złagodzone, zaostrzenia zaś życzyłoby sobie 22,6 proc. 26,5 proc. uważa, że nie należy obowiązującego kompromisu naruszać.

Reklama

Kobiety chcą łagodzić

Wśród tych, którzy źle oceniają kompromis aborcyjny, więcej jest kobiet (prawie 45 proc. spośród pytanych pań), choć również wśród mężczyzn więcej jest niezadowolonych z obowiązującego prawa (prawie 41 proc. pytanych mężczyzn).

Zdecydowania większość pytanych kobiet - ponad 53 proc. - chce złagodzenia prawa aborcyjnego. Podobnego zdania jest 49 procent spośród ankietowanych mężczyzn. Co czwarta kobieta chciała zaostrzenia przepisów, zaś wśród mężczyzn grupa ta stanowiła niecałe 20 procent.

Młodsi chcą zaostrzać

Co ciekawe, im młodsi respondenci, tym lepiej oceniają obowiązujące przepisy. I tak: w grupie wiekowej 18-24 lata ponad połowa pytanych wyraża się o ustawie antyaborcyjnej pozytywnie, a negatywnie nieco ponad 30 proc. W grupie 25-34 lata głosy rozłożone są niemal idealnie po połowie. Ale już wśród osób w wieku 45-54 lata niezadowolonych jest niemal 44 proc. (przy 20 proc. zadowolonych i prawie 37 proc. niezdecydowanych), a wśród najstarszych - powyżej 55 roku życia - ponad połowa (ponad 56 proc.) twierdzi, że przepisy im się nie podobają.

Ciekawą zależność widać, jeśli zapytamy o to, w którą stronę miałyby pójść zmiany w prawie. We wszystkich grupach wiekowych większość stanowią zwolennicy liberalizacji, a jest ich więcej, im starsi są ankietowani. Wśród najmłodszych zaś - od 18 do 34 lat - odsetek opowiadających się za zaostrzeniem prawa sięga albo nieznacznie przekracza 30 procent. Wśród ankietowanych między 35 a 44 rokiem życia co piąty chce rozszerzenia zakazów, w starszych grupach jest to już mniej niż 20 procent.

Reklama

PiS zaostrza, opozycja liberalizuje

Najwyższy odsetek zwolenników zaostrzenia prawa jest w gronie wyborców Prawa i Sprawiedliwości - aż 44,6 proc. Przy czym to właśnie wśród wyborców tej partii stosunkowo najwyższy udział stanowią ci, którym obowiązujący kompromis aborcyjny się podoba - pozytywnie lub raczej pozytywnie ocenia go ponad połowa przepytanych wyborców partii rządzącej.

Na przeciwnym biegunie znaleźli się zwolennicy opozycji - spośród wyborców Platformy Obywatelskiej jest to prawie 57 proc., a w przypadku zwolenników PSL, Nowoczesnej czy SLD - nawet 70 proc. więcej. Złagodzenia prawa chciałby również niemal co trzeci wyborca Ruchu Kukiz'15, choć w tym wypadku najwięcej jest opowiadających się za utrzymaniem status quo - prawie 59 proc.

O WYNIKACH SONDAŻU NA TEMAT PRAWA ANTYABORCYJNEGO CZYTAJ RÓWNIEŻ W CZWARTKOWYM WYDANIU "DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ"