Przez ostatnich kilka tygodni "Niebieska Linia" zbierała przez internet środki na dalsze funkcjonowanie poradni. Na roczną działalność poradni potrzeba 180 tys. zł, udało się zebrać ok. 30 tys. zł. - Na kilka miesięcy nam to starczy, poza tym wciąż staramy się o dodatkowe finansowanie - powiedziała PAP kierowniczka "Niebieskiej Linii" Renata Durda.

Reklama

- Nie radzimy już sobie z telefonami do sekretariatu, gdzie dzwoni mnóstwo ludzi z pytaniami typowymi dla poradni. Nie dajemy sobie rady z umawianiem wizyt itp., bo telefon jest blokowany przez ludzi, którzy potrzebują pomocy fachowca. Dlatego postanowiliśmy wznowić działalność poradni - dodała.

Jak poinformowała, w poradni dyżurować będą prawnik i psycholog, już od poniedziałku, w wymiarze 5-6 godzin dziennie. - Wcześniej poradnia działała przez sześć godzin i będziemy się starali, żeby tak było dalej, ale zobaczymy, na ile nas stać - powiedziała Durda.

Dokładne informacje o godzinach i szczegółach działania poradni będą wkrótce dostępne na stronie http://www.niebieskalinia.pl. Poradnia Telefoniczna dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem działała pod numerem 22-668-70-00, pomoc była i wciąż będzie bezpłatna

Reklama

Wcześniej Durda tłumaczyła, że poradnia prowadzona przez IPZ od 2009 r. była finansowana ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości, z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. W ostatnim konkursie IPZ otrzymało dotację z MS, jednak dostało mniej pieniędzy, konsekwencją czego było zawieszenie działalności poradni. Jak wyjaśniła Durda, warunki konkursu zostały tak sformułowane, że nie było możliwości uzyskania środków na telefoniczną pomoc specjalistów. Podkreśliła, że resort nałożył wymóg, by pomoc specjalistyczna udzielana była w bezpośrednim kontakcie z pokrzywdzonymi, a przez telefon można się jedynie umawiać na spotkania ze specjalistami.

Reklama

Jej zdaniem to niedopatrzenie, że kryteria konkursowe wykluczyły taką pomoc, jednak efektem jest mniejsza dotacja i konieczność zawieszenia telefonicznych dyżurów specjalistów.

Durda przypomniała, że z poradni telefonicznej i internetowej korzystały przede wszystkim osoby, które mieszkają w małych miejscowościach, mają utrudniony kontakt ze specjalistami, dla których barierą jest kosztowny dojazd, a także osoby, które rzadko opuszczają dom - starsze, chore, z niepełnosprawnościami lub opiekujące się osobami chorymi czy małymi dziećmi. Z tego rodzaju pomocy korzystały również osoby, które z różnych powodów nie są gotowe, żeby stanąć twarzą w twarz z nieznaną osobą i opowiadać o tym, co je spotkało - najczęściej ofiary przestępstw seksualnych oraz takie, które obawiają się zemsty ze strony sprawcy przestępstwa. Dla tych osób porady telefoniczne lub mailowe są najwygodniejszą, najtańszą, a czasami jedyną drogą, z której mogą korzystać.

Pogotowie "Niebieska Linia" przy IPZ działa od 1995 r.; zawieszenie poradni telefonicznej nie oznacza likwidacji "Niebieskiej Linii", która nadal przyjmuje osoby potrzebujące pomocy prawnej i psychologicznej w kontakcie bezpośrednim w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 13.

Poza pogotowiem Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia, działa także Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", które jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Od początku tego roku prowadzony przez nie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 800 120 002 - jest dostępny przez całą dobę.