W liście odczytanym na rozpoczęcie mszy dla pielgrzymów prezydent nawiązał do 60. rocznicy pierwszej ogólnopolskiej pielgrzymki prawników na Jasną Górę.

Miała ona miejsce kilka miesięcy po pierwszym odnowieniu ślubów jasnogórskich (po raz pierwszy odczytanych w sanktuarium rok wcześniej, pod nieobecność ich internowanego autora kard. Stefana Wyszyńskiego). Kard. Wyszyński wygłosił wówczas do prawników kazanie. Od tamtego czasu prawnicy pielgrzymują do Częstochowy – zgodnie z późniejszą tradycją - w pierwszą sobotę października.

Andrzej Duda pogratulował prawnikom jubileuszu wskazując, że upamiętnia on wydarzenie, które miało miejsce w bardzo trudnych okolicznościach. Komunistyczny reżim dążył do zniesienia wszelkiej władzy, hierarchii i zależności poza tymi, które pochodziły od niego lub podlegały jego pełnej kontroli. Propagując tzw. ateizm naukowy chciał też zerwać wszelkie więzi międzyludzkie oparte na wierze - napisał.

Stawiając opór tej polityce polscy duchowni i wierni świeccy mieli świadomość, jak fałszywy i zgubny w skutkach był światopogląd, który usiłowano im narzucić. Szerokie kręgi polskiej inteligencji katolickiej, w tym prawnicy, zdawały sobie sprawę, że – jak to ujął św. Jan Paweł II – wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”- wskazał.

Prezydent zaznaczył, że przybywając co roku na Jasną Górę, prawnicy wpisują się w piękną tradycję – do jasnogórskiego sanktuarium pielgrzymowali przez wieki monarchowie, mężowie stanu, osoby piastujące ważne funkcje państwowe i społeczne, znakomici uczeni i myśliciele.

Dzisiaj są tu państwo jako ludzie wiary, a jednocześnie jako znawcy zagadnień dotyczących państwa i prawa. Myślę, że jest to ważna i bardzo cenna deklaracja - napisał Andrzej Duda.

Jestem przekonany, że w pracy zawodowej i naukowej oraz w działalności społecznej kierują się państwo sprawdzoną przez wieki i cenioną w Polsce formułą relacji między państwem a kościołem opartą na autonomii i niezależności, ale też na wzajemnym szacunku i obopólnej współpracy na rzecz dobra wspólnego - uznał.

Również dlatego zwracam się do państwa z prośbą o aktywny udział w ogólnonarodowej debacie nad kształtem nowej ustawy zasadniczej. Liczę, że podczas poświęconego tej sprawie referendum, a także w poprzedzających je dyskusjach oraz spotkaniach konsultacyjnych głos katolickich prawników wybrzmi jasno i dobitnie - zaapelował Andrzej Duda.

Tego dnia zgromadzeni w jasnogórskim sanktuarium wzięli udział w mszy w Kaplicy Matki Bożej, której przewodniczył bp Piotr Sawczuk, delegat Komisji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa prawników. Wysłuchali też wykładu: „Kościół a Eucharystia. Kontrowersje wokół Amoris laetitia papieża Franciszka” ks. dr Zbigniewa Sobolewskiego z Papieskiego Wydziału Teologicznego.

W homilii wygłoszonej do uczestników pielgrzymki generał zakonu paulinów o. Arnold Chrapkowski m.in. diagnozował, że współczesnemu człowiekowi często wydaje się, że sam rozwiąże swoje sprawy. Tymczasem nic się nie zmienia na lepsze, choć mówimy, że dokonujemy postępu. Może w technice, ale nie w moralności. Bo jeśli chcemy coś naprawdę zmienić, to trzeba zwrócić się do Matki – do Maryi - podkreślił.

Ludzka zdolność percepcji w pewnym momencie kończy się; nikt z nas nie może pozostać tylko na tym, co zewnętrzne, widoczne, szybkie i prowizoryczne. Trzeba wyciszenia i uspokojenia, chwili refleksji, czasu na modlitwę – także różańcową, czasu na wtopienie się w ręce naszej Matki – Maryi. Trzeba doświadczenia i spojrzenia Matki (…), tego wewnętrznego wyciszenia i wzmocnienia potrzebuje każdy człowiek; trzeba tego także i wam, drodzy prawnicy - podkreślił o. Chrapkowski.

W waszej trudnej posłudze nieustannie trzeba pamiętać o człowieku; o tych wszystkich sytuacjach, w których ludzka godność jest poniżana, jak i tych okolicznościach, które na pozór mają służyć jej obronie, ale w rzeczywistości głęboko ją obrażają. Chociaż prawo, jak wiemy, dotyczy sfery zewnętrznej, trzeba brać pod uwagę także wartości duchowe, szacunek dla człowieka w jego pełnym wymiarze, nie tylko materialnym - wskazał generał zakonu paulinów.

Nawiązując do biblijnej historii o Salomonie i jego prośbie do Boga o serce rozumne do rozsądzania i rozróżniania dobra od zła, o. Chrapkowski podkreślił, że to wskazanie, co dla polityka, zarządcy czy prawnika powinno być ważne. Ostatecznym kryterium i podstawy jego pracy nie powinien być sukces. Waszym zadaniem powinna być troska o sprawiedliwość, o tworzenie w ten sposób podstaw dla pokoju i wzajemnego szacunku - zaakcentował.