Niektóre portale tuż przed Wielkanocą donoszą o rzekomej "nowej liście grzechów", z których katolicy powinni się wyspowiadać. Miały się na niej znaleźć m.in. antykoncepcja hormonalna, in vitro, oszustwa internetowe lub telefoniczne, apostazja, mobbing, eksperymenty genetyczne, nadmierne bogacenie się, czy wyścig szczurów.

Reklama

Lista ta miała zostać zaktualizowana przez Penitencjarię Apostolską, czyli najwyższy sąd w Kościele rzymskokatolickim, który zajmuje się właśnie sprawami sumienia. Nie potwierdza tego jednak żaden wydany przez tę instytucję w ostatnim czasie dokument.

Trwa ładowanie wpisu

Kwestię "listy nowych grzechów" tłumaczył już w ubiegłym roku ksiądz Artur Stopka w swoim artykule na portalu Aleteia.pl. Wyjaśniał, że katalog grzechów jest od wieków ten sam, a informacja pochodzi z marca 2008 roku. Wtedy to ówczesny regens Penitencjarii bp Gianfranco Girotti udzielił wywiadu, który dotyczył, odbywającego się co roku w Watykanie, kursu dla spowiedników. Stwierdził w nim, że w dobie globalizacji, grzechy nabierają często wymiaru społecznego z powodu ich skutków i rezonansu, jaki zyskują za sprawą mediów. - Dlatego grzech stał się dziś o wiele bardziej destrukcyjny i szkodliwy - mówłił bp Girotti. Pytany o nowe śmiertelne grzechy wymienił m.in. eksperymenty i manipulacje genetyczne oraz te wobec praw społeczności i jednostek. Zwrócił również uwagę na niesprawiedliwości oraz nierówności społeczne, ekonomiczne a także pedofilię i aborcję.

Jeden z dziennikarzy, niejaki Orazio La Rocca, watykanista z gazety "La Repubblica", stwierdził wówczas, jak przypomina ksiądz Stopka, że w ten sposób powstała druga po dziesięciu przykazaniach Bożych lista grzechów śmiertelnych. "Komentował, że Kościół chciał z jednej strony zwrócić uwagę na odpowiedzialność spoczywającą na tych, którzy są u władzy i nadają kształt życiu społecznemu, z drugiej zaś – uzmysłowić i spowiednikom, i wiernym, że Boga można śmiertelnie obrazić nie tylko kradzieżą, bluźnierstwem czy pożądaniem cudzej żony" – zauważa ksiądz Stopka.

- Nie istnieje coś takiego jak lista grzechów. Przy spowiedzi można posłużyć się na przykład rachunkiem sumienia rodziny, który przygotowany został przez Jana Pawła II – mówi w rozmowie z dziennik.pl ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Rachunek sumienia, który pomoże przygotować się do spowiedzi, można również znaleźć w każdym modlitewniku, jak chociażby tym z 2015 roku, przygotowanym przez Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnie w Sandomierzu. Są tu propozycje rachunku zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych a także dla narzeczonych, małżeństw, a nawet pracujących w lecznictwie. Pytania dotyczą zarówno kwestii wiary, życia zawodowego, jak i życia w społeczeństwie. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich.

Reklama

Rachunek sumienia wg 10 przykazań:

1. Jaka jest moja wiara? Co robiłem by lepiej poznać Boga?

2. Co mi sumienie wyrzuca, jeśli chodzi o moją postawę katolicką?

3. Jak zachowuję się w niepowodzeniach?

4. Czy pamiętam o materialnych potrzebach Kościoła?

5. Kiedy i jak się modlę?

6. Jak święcę dzień Pański – niedzielę? Co robię w dzień świąteczny dla rodziny, zdrowia, wypoczynku? Jak spędzam czas wolny?

7. Jaki jestem w domu dla domowników i dla rodziców?

8. Jak odnoszę się do życia ludzkiego, do życia nienarodzonych dzieci?

9. Jak troszczę się o zdrowie swoje i innych? Czy przestrzegam przepisów BHP, o ruchu drogowym? Czy chętnie udzielam pomocy?

10. Czy starałem się godzić skłóconych?

11. Czy szanowałem ciało i jego siły rozrodcze?

12. Jak zachowywałem się na wycieczkach, wczasach, urlopach, kuracjach?

13. Czy nie wykorzystywałem czyjegoś uczucia?

14. Czy szanuję cudze rzeczy? Co zrobiłem z rzeczą znalezioną?

15. Czy unikałem okazji do złego – strój, film, lektura, rozmowy towarzystwo?

16. Jak gospodaruję pieniędzmi? Czy byłem oszczędny?

17. Jak używam daru mowy? Czy unikam gadulstwa? Jak dotrzymywałem obietnic?

18. Czy dotrzymywałem tajemnic służbowych i osobistych?

OBOWIĄZKI STANU

Jaka jest moja troska o dobro współmałżonka?

Czy i jak staram się, by nasze małżeństwo było wspólnie przeżytą radością od Boga i znakiem wzajemnej miłości?

Czy obecna ilość dzieci rzeczywiście odpowiada mojej godności rodzicielskiej warunkom zdrowotnym i materialnym?

Czy szanuję sumienie współmałżonka?

Czy szanuję osobowość moich dzieci i staram się im pomóc w trudnościach?

Czy wiem, z kim moje dzieci przebywają, z kim się bawią?

Czy w oddziaływaniu na dzieci jestem lojalny wobec współmałżonka?

Ile ze swych zarobków przeznaczam na rodzinę?

OBOWIĄZKI ZAWODOWE

Czy podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe?

Jak odnoszę się do moich współpracowników, podwładnych, kolegów, przełożonych?

Jak wygląda moja troska o podwładnych, o ich zarobki i o godność?

Jak wydaję polecenia?

Czy dbałem o sprawiedliwy podział pracy, premii i nagród?

Jaki jest mój stosunek do pracy społecznej?

Czy szczerze szukam dobra mojego kraju?

OBOWIĄZKI PRACUJĄCYCH W LECZNICTWIE

Jak wygląda mój stosunek do chorych?

Czy każdego człowieka szanowałem? Jego dobro nadprzyrodzone, sumienie, uczucia i cierpienie?

Czy w duchu miłości trwałem przy chorym do końca?

Jak odnosiłem się do kobiety ciężarnej-rodzącej?

Jak wygląda moja uczciwość w sprawach materialnych?

Czy znam wymagania etyki w odniesieniu do różnych zabiegów lekarskich oraz etyki katolickiej w odniesieniu do życia płciowego?

Jak zachowałem tajemnicę lekarską?

Czy w życiu prywatnym, towarzyskim nie mówiłem żartów, których przedmiotem byłby chory, lub sprawy życia płciowego?