XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów "Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja" rozpoczęło się 9 października 2021 r. w Rzymie. W niedzielę w archidiecezji warszawskiej zostanie zainaugurowana diecezjalna faza synodu.

Msza św. inaugurująca fazę diecezjalną synodu pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza odbędzie się o godz. 11 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Reklama

Bp Jarecki poinformował, że w archidiecezji warszawskiej został już powołany sekretariat synodu, wyznaczono także osoby do kontaktu z poszczególnymi zespołami synodalnymi. Będzie to reprezentacja Kościoła: dwie osoby świeckie: kobieta i mężczyzna oraz ksiądz - powiedział. Zastrzegł, że personalia osób kontaktowych zostaną podane do publicznej wiadomości podczas inauguracji diecezjalnej fazy synodu w niedzielę.

Stworzymy szeroki zespół synodalny, który będzie reprezentował poszczególne środowiska w diecezji: radę kapłańską, radę duszpasterską, uniwersytety katolickie i świeckie, środowiska katolików świeckich takie jak Klub Inteligencji Katolickiej czy Więź i tak dalej - wymienił bp Jarecki.

Zaznaczył, że na początku spotkania poświęcone zagadnieniom synodalności będą odbywać się w parafiach. Poinformował, że władze diecezji przygotowały wzór nabożeństwa z modlitwą do Ducha Świętego, od której powinno się zaczynać każde spotkanie synodalne w parafii. Każde spotkanie synodalne powinno się składać z dwóch części: na początku powinna być modlitwa i adoracja Najświętszego Sakramentu, później dyskusja. Bez tego, bez prośby do Ducha Świętego, żeby nas oświecił, tylko sobie pogadamy i nic z tego nie wyniknie - ocenił.

Podkreślił, że w parafiach osobą odpowiedzialną za wyznaczenie osoby kontaktowej, która przeprowadzi cykl spotkań poświęconych zagadnieniom opisanym w Vademecum synodu, jest proboszcz. Parafie mają prawo dodać do problematyki wskazanej w Vademecum tematy, które są charakterystyczne i ważne dla tej konkretnej wspólnoty - wyjaśnił bp Jarecki.

Hierarcha poinformował, że parafie przygotują syntezę zebranych doświadczeń, którą przekażą księżom dziekanom, a oni z kolei przygotują tzw. dokument dekanalny. Zaznaczył, że dokumenty z 25 dekanatów zostaną przesłane do sekretariatu diecezjalnego i z tego powstanie finalny 10-stronicowy dokument, będący syntezą prac synodalnych na poziomie diecezji.

Zrobienie tej syntezy to wielkie wyzwanie, natomiast takie są wskazania generalnego sekretariatu synodu w Rzymie - zastrzegł.

Reklama

Jak zapewnił bp Jarecki, w archidiecezji działa wielu zaangażowanych w sprawy synodu duchownych i świeckich. Widzę, że ludzie zaczynają tym żyć, widzę autentyczny zapał - ocenił.

Zapewnił, że władze archidiecezji warszawskiej chcą docierać do wszystkich środowisk w Kościele warszawskim po to, by każdy mógł się wypowiedzieć. Podkreślił, że władze archidiecezji nawiązały współpracę m.in. z Fundacją Kapucyńską im. bł. Aniceta Koplińskiego, która od lat opiekuje się w Warszawie osobami w kryzysie bezdomności oraz ze Wspólnotą Sant’Egidio pracującą wśród ubogich, żeby wspólnie z członkami tych wspólnot dotrzeć z przesłaniem synodu do osób wykluczonych.

"Nie wykluczamy osób LGBT"

Podkreślił, że nikt nie zostanie pominięty, nawet środowiska LGBT. Jeżeli środowiska LGBT wyrażą wolę zaangażowania w synod, nie wykluczymy ich. Niech przepracują te tematy i niech prześlą wyniki dyskusji do nas. Nikogo nie wykluczamy - podkreślił.

Przypomniał, że w niedzielę, we wszystkich parafiach w Polsce, czytany będzie list episkopatu, w którym biskupi apelują o żywe uczestnictwo w synodzie. Będziemy się starać tłumaczyć wiernym ideę synodu. Zrobimy też wszystko, żeby księża proboszczowie przejęli się synodem - powiedział.

Pierwszy etap synodu na temat "Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja" czyli faza diecezjalna zakończy się w kwietniu 2022 r.