69 proc. badanych uważa, że euro nie zagrozi naszej suwerenności, a 49 proc. - że wzmocni polską gospodarkę. 42 proc. jest zdania, że eurowaluta złagodzi skutki kryzysu gospodarczego. Przeciwnego zdania jest 41 proc.

>>> Euro w Polsce w 2014 roku?

W kwestii własnej kieszeni wyrażamy więcej obaw. 53 proc. odpowiadających spodziewa się po wprowadzeniu euro pogorszenia sytuacji materialnej swojej rodziny, a tylko 29 proc. - poprawy.