Niezależny dziennik "Pravo" uznał kwoty za wyraz bezradności Unii Europejskiej. Przypomina tez wczorajszą wypowiedź szefa czeskiego MSW Milana Chovanca, który po zakończeniu wczorajszego głosowania stwierdził, że przegrał zdrowy rozum i wkrótce dowiemy się, że cesarz jest nagi.

"Lidvove noviny" wynik głosowania określają jako porażkę czeskiej polityki.

Polacy, którzy, jeszcze w ubiegłym tygodniu zajmowali wraz z Czechami, Słowacją i Węgrami wspólne stanowisko w sprawie kwot, wczoraj zagłosowali inaczej i Grupa
Wyszehradzka rozpadła się
- piszą "Lidove noviny".

Natomiast "Mlada Fronta Dnes" stwierdza, że gorycz porażki jest większa ze względu na stanowisko Warszawy, która nie chciała uczestniczyć w z góry przegranej walce. "Hospodarske noviny" twierdzą zaś, że Polska opowiedziała się za przyjęciem 5,5 tysiąca uchodźców, aby zachować dobre stosunki z Niemcami.

Czy popierasz politykę Węgier w sprawie imigrantów?