Naukowcy uwzględnili 10 tysięcy danych pochodzących z ponad 600 opublikowanych artykułów. Niestety większość z nich dotyczyła środowisk o wysokich dochodach. Okazało się jednak, że każdy dodatkowy rok nauki jest w stanie obniżyć ryzyko przedwczesnej śmierci o 2 proc. Co ciekawe, nie ma znaczenia wiek, płeć, miejsce zamieszkania czy pochodzenie danej osoby.

Reklama

Nauka sposobem na długowieczność

Zdaniem badaczy osoby, które ukończyły sześć lat szkoły podstawowej, zmniejszyły w ten sposób ryzyko przedwczesnej śmierci o około 13 proc. Z kolei u osób z wykształceniem średnim jest to prawie 25 proc. W najlepszej sytuacji są ludzie, których edukacja trwała 18 lat. W ich przypadku ryzyko jest bowiem niższe o 34 proc. Tę korelację można porównać z innymi dobrze znanymi czynnikami zdrowotnymi.

Reklama
Reklama

Naukowcy porównali 18 lat nauki z tym, jaki wpływ na nasze zdrowie ma spożywanie odpowiedniej ilości warzyw. Z kolei brak edukacji niesie ze sobą takie samo ryzyko, jak nadmierne spożywanie alkoholu lub palenie tytoniu. Kształcenie się jest zatem ważne nie tylko ze względów rozwojowych, czy zarobkowych. W tym przypadku mówimy bowiem o konkretnych korzyściach zdrowotnych.

Korzyści z edukacji odczują także seniorzy

W badaniu podkreślono, że benefity nie ograniczają się wyłącznie do młodych ludzi. Z ochronnego działania edukacji mogą skorzystać także osoby, które ukończyły 70. rok życia. Okazuje się zatem, że ten pozytywny wpływ nie maleje wraz z wiekiem, jak do tej pory sądzono. Naukowcy podkreślają, że korzyści odnoszą się do skali globalnej i pojawiają się we wszystkich krajach, niezależnie od tego, na jakim etapie rozwoju obecnie się znajdują.

Mirza Balaj, jedna ze współautorek badania i pracowniczka Norwegian University of Science and Technology, wspomniała o ważnej kwestii, jaką jest umożliwienie dostępu do lepszej i szerszej edukacji na całym świecie. W ten sposób można bowiem nie tylko położyć kres nierównościom, ale jednocześnie ograniczyć śmiertelność. Poza tym dostęp do edukacji zwiększa szanse na znalezienie pracy i zwiększenie dochodów. Kolejnym skutkiem jest lepszy dostęp do opieki zdrowotnej oraz możliwość zwiększenia zasobów społecznych i psychologicznych, które również przyczyniają się do wydłużenia zdrowia i długości życia.

Wyeliminowanie luki edukacyjnej wymaga międzynarodowego zaangażowania

Badacze uważają, że przerwanie cyklu ubóstwa jest możliwe tylko poprzez wyeliminowanie luki edukacyjnej. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest międzynarodowe zaangażowanie. Niezbędne wydaje się być inwestowanie w obszary, które promują szanse ludzi na zdobycie wykształcenia. Przełoży się to na poprawę zdrowia populacji we wszystkich krajach.

Przeprowadzone analizy jednoznacznie wskazują na istnienie luki, bowiem w badaniach nie zostały uwzględnione kraje o niskich i średnich dochodach, zwłaszcza te z regionu Afryki Subsaharyjskiej i Afryki Północnej. Naukowcy mają w planach skupić się w przyszłości właśnie na tych regionach.