Na tym nowym etapie, gwarantując niezmiennie wysoki poziom artykułów fachowych i poradniczych, zwłaszcza z zakresu prawa i ekonomii, pragniemy zasłużyć na miano dziennika kompletnego. Chcemy więc pomagać w zrozumieniu wszelkich meandrów życia publicznego w kraju oraz powikłań światowej polityki i gospodarki. Wykorzystamy do tego kompetencje autorów naszych publikacji - na łamach gazety i poprzez nasze strony internetowe. Animując wszelkie istotne debaty publiczne i jednocześnie biorąc w nich udział, chcemy wpływać na kształt tworzonego prawa, by było ono klarowne i konstruktywne. By nawet różnicując prawa i obowiązki zgodnie z duchem idei solidaryzmu społecznego, służyło ono obywatelom, a nie partykularnym interesom polityków i lobbujących u nich przedsiębiorców.

Reklama

Zrobimy, co w naszej mocy, by przez następne lata "Dziennik Gazeta Prawna" oprócz swoich dotychczasowych atutów czasopisma użytecznego mógł zasłużyć na miano największego i najbardziej opiniotwórczego dziennika gospodarczego w Polsce.