Za nowelizacją opowiedziało się 289 posłów, przeciw głosowało 135, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Reklama

W pierwotnym projekcie nowelizacji autorstwa klubu PJN był zakaz publikacji przez komitety wyborcze płatnych ogłoszeń i audycji wyborczych we wszystkich środkach masowego przekazu, tj. w prasie, internecie, radiu i telewizji.

Jednak większość posłów, w wcześniej również komisja nadzwyczajna do zmian w prawie wyborczym, opowiedziała się za poprawkami zgłoszonymi przez klub PO, by partie mogły publikować płatne ogłoszenia w prasie i internecie.

Posłowie opowiedzieli się jednocześnie za zakazem płatnych spotów radiowych i telewizyjnych.

Sejm przyjął też w czwartkowym głosowaniu propozycję komisji nadzwyczajnej, by ustawa weszła w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia.

Teraz nowelizacja Kodeksu wyborczego trafi do Senatu.