Premier Donald Tusk odwołał Krzysztofa Jaroszyńskiego ze stanowiska prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Wniosek w tej sprawie zgłosił minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak. Jaroszyński pracował w UTK od 1 października ubiegłego roku.

Reklama

Do czasu powołania prezesa Urzędu Transportu Kolejowego premier powierzył pełnienie obowiązków panu Krzysztofowi Dylowi, zastępcy prezesa UTK - napisano w komunikacie.

Urząd Transportu Kolejowego został utworzony 1 czerwca 2003 r. w drodze przekształcenia Głównego Inspektoratu Kolejnictwa. UTK stoi na straży bezpieczeństwa ruchu kolejowego i regulacji transportu kolejowego w Polsce. Ponadto Urząd wykonuje również zadania w zakresie monitorowania rozwoju rynku kolejowego, podnoszenia standardów bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz współpracy z europejskimi instytucjami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie i rozwój wspólnego rynku usług kolejowych.