Reklama

Zgromadzenie ogólne ENCJ w czwartek i piątek obraduje w Warszawie. Głównym tematem spotkania jest przyszłość wymiaru sprawiedliwości w Europie.

Prezydent podkreślił, że tegoroczny temat obrad ENCJ jest niezwykle istotny. Przyszłość europejskiego wymiaru sprawiedliwości, poprzez spojrzenie w nią na dziesięciolecia, ma w dzisiejszej, zmieniającej się Europie - dotykanej pewnymi niebezpieczeństwami i kryzysami - ogromne znaczenie - mówił Duda podczas spotkania w ogrodach Pałacu Prezydenckiego.

Duda powiedział, że o tych niebezpieczeństwach i wyzwaniach rozmawiał w czwartek także z wysoką przedstawicielką UE ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Federiką Mogherini.

Podkreślił też, że zasady państwa i rządów prawa, legalizmu, prawa do sądu oraz do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy, mają w Europie podstawowe znaczenie. Ma to ogromne znaczenie także dla budowy demokratycznych społeczeństw, które będą mogły żyć w bezpieczeństwie, pokoju i poczuciu sprawiedliwości - powiedział Duda.

Zgadzam się ze słowami, że sędziowie powinni być niezawiśli i niezależni (...) Niezawisłość i niezależność to poza czynnikami czysto prawnymi, które te elementy powinny gwarantować, również i kwestia cech wewnętrznych, osobowościowych, osobistych, które posiada kandydat na sędziego - powiedział Duda.

To umiejętność nieulegania naciskom, nie tylko tym ze strony władz państwowych, ale także ze strony mediów i środowiska - dodał.

Europejska Sieć Rad Sądownictwa powstała w 2004 r. w Rzymie. Zrzesza rady sądownictwa oraz niezależne od władzy wykonawczej i ustawodawczej instytucje działające na rzecz niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów w krajach UE. Przedstawiciele takich instytucji z krajów ubiegających się o członkostwo w UE mają status obserwatorów.

Głównymi celami ENCJ są: współpraca rad sądownictwa oraz sędziów z państw członkowskich UE i państw starających się o akcesję do Unii, wymiana doświadczeń dotyczących organizacji sądownictwa oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz przekazywanie specjalistycznej wiedzy, doświadczeń i propozycji m.in. instytucjom UE.

Zadaniem ENCJ - jak wskazał sędzia Żurek - jest także wspieranie niezależnego sądownictwa oraz upowszechnianie dobrych praktyk w celu zapewnienia sprawnego i szybkiego działania wymiaru sprawiedliwości oraz promowanie działalności rad sądownictwa jako gwarantów niezależności wymiaru sprawiedliwości.

Polska Krajowa Rada Sądownictwa jest członkiem założycielem ENCJ. Wchodzi także w skład Komitetu Sterującego zarządzającego ENCJ między posiedzeniami Zgromadzenia Ogólnego. Członkowie KRS kilkakrotnie byli wybierani do organów zarządzających Sieci: w latach 2008-2010 sędzia Sądu Najwyższego Teresa Flemming-Kulesza wchodziła w skład trzyosobowej Rady Wykonawczej, a od 2012 roku sędzia SN Katarzyna Gonera reprezentuje KRS w Komitecie Sterującym i od 2014 roku zasiada w Radzie Wykonawczej, której skład został poszerzony do siedmiu osób.

WIDEO. A. Duda: Nie oddamy dobrej zmiany. Nie oddamy jej za nic w świecie