Sejm wybrał 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Dziewięć kandydatur wskazał klub PiS, sześć - klub Kukiz'15. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur. Za ustaloną w poniedziałek przez sejmową komisję sprawiedliwości i praw człowieka listą 15 kandydatów na członków KRS, głosowało 267 posłów, nikt nie głosował przeciw, dwóch posłów wstrzymało się od głosu. Kluby: PO, Nowoczesna i PSL-UED nie wzięły udziału w głosowaniu.

Reklama

Budka w czasie sejmowej dyskusji przed głosowaniem, przekonywał że wybór sędziów do KRS doprowadzi do tego, że Rada zostanie w "absolutny sposób upartyjniona". Po raz kolejny oszukaliście Polaków, twierdząc że coś zmieniacie na plus - ocenił.

Zdaniem Kamili Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna) o wyborze do KRS decydują koneksje i znajomości. My nie chcemy politycznych nominatów w KRS. Nie chcemy tam przedstawicieli żadnej partii. Apeluję do polskich sędziów o determinację i wytrwałość w obronie polskiej demokracji i niezawisłych sądów - zaznaczyła.

Poseł Nowoczesnej Witold Zembaczyński zapowiedział, że klub Nowoczesna nie weźmie udziału w głosowaniu. Uczyniliście tą listą hańby urnę na sprawiedliwość w Polsce. Sprawiedliwość w Polsce przywrócimy i będzie to sprawiedliwość, która nie zapomni o was - mówił Zembaczyński, zwracając się do posłów PiS.

Również lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że ludowcy nie wezmą udziału w głosowaniu nad listą kandydatów do KRS. Ta zmiana nie ma nic wspólnego z reformą wymiaru sprawiedliwości. To więcej obozu władzy w wymiarze sprawiedliwości. Będziemy bronić niezależności - zadeklarował.

Sędziowie wybrani we wtorek w skład KRS to: Dariusz Drajewicz, Jarosław Dudzicz, Grzegorz Furmankiewicz, Marek Jaskulski, Joanna Kołodziej-Michałowicz, Jędrzej Kondek, Teresa Kurcyusz-Furmanik, Ewa Łąpińska, Zbigniew S. Łupina, Leszek Mazur, Maciej A. Mitera, Maciej Nawacki, Dagmara Pawełczyk-Woicka, Rafał Puchalski i Paweł K. Styrna.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o KRS, która weszła w życie w połowie stycznia, wprowadzony został wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie.

Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów do KRS były grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tysięcy obywateli. W drugiej połowie lutego Centrum Informacyjne Sejmu podało listę 18 propozycji kandydatów do KRS. Po upublicznieniu wszystkich nazwisk z listy, marszałek Sejmu zwrócił się do klubów parlamentarnych o wskazanie wybranych kandydatów spośród 18 zgłoszeń. PiS wskazał Drajewicza, Dudzicza, Kurcyusz-Furmanik, Łąpińską, Mazura, Nawackiego, Pawełczyk-Woicką, Puchalskiego i Styrnę. Kukiz'15 wskazał Furmankiewicza, Jaskulskiego, Kołodziej-Michałowicz, Łupinę, Kondka i Miterę.

Ponieważ kluby poselskie zgłosiły łącznie 15 kandydatów, przeto komisja nie miała problemów, aby tych 15 kandydatów zgłoszonych przez kluby poselskie zostało umieszczonych na liście - powiedział przewodniczący komisji sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz (PiS).

Spośród wybranych 15 sędziów, 13 to sędziowie sądów rejonowych, jeden Sądu Okręgowego w Częstochowie (Mazur) i jeden Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (Kurcyusz-Furmanik).

Sejm wybiera sędziów-członków KRS co do zasady większością trzech piątych głosów, głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowano by na tą samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.