Apel skierowano także do wszystkich, którzy nie zapomnieli, dzięki czemu odzyskaliśmy wolność, demokrację i suwerenne państwo, o poparcie kandydatury Prezydenta Andrzeja Dudy na urząd Prezydenta RP - czytamy w informacji przekazanej PAP.

Reklama

Autorzy Apelu podkreślają, że przez 5 lat prezydent Duda godnie i z sukcesami reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej podnosząc jej pozycję w NATO oraz w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Przypominają o nawiązaniu "korzystnej współpracy z sąsiadami, z którymi łączy nas nie tylko niezbyt łaskawa dla naszej części Europy historia, ale i pragnienie, żeby te losy odwrócić". Zachęcają do czynnego włączenia się w kampanię wyborczą obecnego prezydenta.

Sygnatariusze Apelu podkreślają, że kolejna kadencja prezydenta jest gwarancją, że "wartości wielkiego ruchu Solidarności będą realizowane przez polskie państwo, a nie upchnięte w muzeum, czy wyrzucone na śmietnik historii, co czyniono po 1989 roku – niestety również z udziałem części naszych dawnych kolegów".

Przypominają, że "ideę społecznej i narodowej solidarności próbowano zastąpić egoizmem i prawem silniejszego, sprawiedliwość rządami bezdusznego i skorumpowanego prawa, demokrację rządami samozwańczych elit, gotowych na anarchizację polskiego państwa i rezygnację z jego suwerenności – wyłącznie, aby powrócić do władzy. Co więcej, importowanymi ideologiami chce zastąpić się naszą narodową i obywatelską tożsamość oraz bogate kulturowe dziedzictwo".

Reklama

Odwołując się do doświadczeń czasów komunizmu i lat po odzyskaniu niepodległości, autorzy apelu piszą, że "wiarygodność haseł głoszonych przez konkurentów Prezydenta Dudy jest niska, dorobek w służbie publicznej często kompromitujący lub żaden, a prezentowana w kampanii wyborczej agresja i wyłącznie negatywny program dyskwalifikują".

"Jesteśmy przekonani, że spośród kandydatów tylko Prezydent Andrzej Duda gwarantuje realną obronę polskich interesów na forum międzynarodowym i zgodną współpracę z obecnym, demokratycznie wybranym rządem dla dobra wspólnego" - podsumowują.

Apel podpisali: przewodniczący Mazowieckiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych - Sławomir Karpiński oraz jej członkowie: Andrzej Chyłek, Jarosław Guzy, Paweł Kołkiewicz, Krzysztof Lancman, Wiesław Mizerski, Janusz Olewiński, Andrzej Snarski.