TSUE odpowiadając na pytania Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekł, że "kolejne nowelizacje ustawy o KRS, które doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć Rady o przedstawieniu prezydentowi wniosków o powołanie kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, mogą naruszać prawo UE". Według TSUE, jeżeli sąd krajowy uzna, że te zmiany naruszają prawo UE, to ma obowiązek odstąpić od zastosowania tych przepisów.

Reklama

Chodzi o kolejne nowelizacje ustawy o KRS, które modyfikują m.in. możliwość odwołań od uchwał KRS ws. powołań sędziów Sądu Najwyższego.

Ziobro: konstytucja jest najwyższym prawem w Polsce

Minister Ziobro odniósł się do tego wyroku podczas konferencji prasowej. Polityk przypomniał, że konstytucja jest najwyższym prawem w Polsce. W świetle wyroku, który dzisiaj zapadł, należałoby uznać, że ten artykuł już nie obowiązuje. A tym samym nie obowiązuje polska konstytucja. I konstytucja nie jest już najwyższym aktem prawnym i prawem RP, ale jest prawem podrzędnym a można powiedzieć uchylonym poprzez regulacje europejskie w taki zakresie w jakim uznaje to za właściwe Trybunał w Luksemburgu - powiedział Ziobro.

Reklama

Dodał, że z takim stanowiskiem żaden polski polityk nie może się zgodzić.

Reklama

Ziobro powiedział, że orzeczenie TSUE "jest dla nas nie do przyjęcia". Jeżeli państwo mnie pytacie, czy ja w tym sensie ten wyrok uznaję, odnosząc się do uzasadnienia, które nakazuje nie liczyć się w ogóle z porządkiem prawa państwowego, konstytucyjnego, to oczywiście nie uznaję nigdy takiego wyroku ani rozstrzygnięcia takiego organu, który funkcjonuje w orbicie UE - powiedział Ziobro.

"Wyrok TSUE wychodzi poza traktaty europejskie"

Obowiązkiem sądu nie jest uprawianie polityki i dokonywanie politycznych sądów w obszarze rzeczywistości, jaką się zajmuje. Zadaniem europejskiego sądu jest stosować normy prawne i traktatowe w takim zakresie, w jakim zostały one przyjęte zgodną wolą państw tworzących UE - zaznaczył Ziobro.

Jak ocenił minister sprawiedliwości, wyrok TSUE "w tym zakresie wychodzi poza traktaty europejskie i w tym sensie również je narusza".

Rolą sądu europejskiego w Luksemburgu nie jest tworzenie procesu politycznego, który zmierza do federalizacji i budowy państwa federalnego UE, ale rolą jest stosowanie prawa i w tym zakresie ten sąd poza swoją rolę w sposób jawny wykroczył - podkreślił Ziobro. Dodał, że "mamy tu do czynienia bardziej z polityką, niż stosowaniem prawa, a my do procesów politycznych będziemy się też odnosić w sensie politycznym".