W ub. tygodniu PKW wezwała członków Stowarzyszenia Europejskich Urzędników Wyborczych do usunięcia z niego organów wyborczych Federacji Rosyjskiej, a także zerwała wszelkie kontakty z rosyjskimi organami wyborczymi. "PKW nie będzie uczestniczyć w działalności organizacji, które tolerowałyby w gronie swoich członków organy państw zaangażowanych w działania będące skrajnym zaprzeczeniem wartości demokratycznych i praw człowieka" - oświadczyła Komisja w pismach skierowanych do ACEEEO oraz Centralnej Komisji Wyborczej Ukrainy.

Reklama

Stanowisko PKW

W poniedziałek PKW poinformowała, że "z ogromnym rozczarowaniem i oburzeniem przyjęła informację o niepodjęciu przez Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia Europejskich Urzędników Wyborczych (ACEEEO) decyzji o wykluczeniu Centralnej Komisji Wyborczej Federacji Rosyjskiej i Centralnej Komisji Republiki Białorusi ds. Wyborów i Przeprowadzania Referendów Krajowych z grona członków ACEEEO".

Jak napisała PKW, stanowisko większości członków ACEEEO stanowi zaprzeczenie misji Stowarzyszenia, którą jest wspieranie dobrych rządów i demokracji. "Czas barbarzyńskiej agresji przeciw Ukrainie wymaga zdecydowanej postawy wobec państw uczestniczących w napaści i wspierających ją. Organom wyborczym, wykonującym zadania ściśle związane z podstawami demokracji i praw człowieka, nie wolno patrzeć obojętnie na brutalne łamanie fundamentalnych norm cywilizowanego świata" - podkreśliła PKW.

PKW przypomniała, że w stanowisku skierowanym 2 marca br. do członków Stowarzyszenia Europejskich Urzędników Wyborczych (ACEEEO) oświadczyła, że nie będzie uczestniczyć w działalności organizacji, które tolerowałyby w gronie swoich członków organy państw zaangażowanych w działania będące skrajnym zaprzeczeniem wartości demokratycznych i praw człowieka. "Uznajemy, że jedynie wykluczenie takich członków ze Stowarzyszenia byłoby właściwą decyzją, w związku z czym nie weźmiemy udziału w głosowaniu w sprawie zawieszenia ich członkostwa" - czytamy w komunikacie PKW.

"Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza raz jeszcze, że nie ma dla niej miejsca w organizacji, której większość członków uchyliła się od jednoznacznego potępienia państw zaangażowanych w łamanie podstawowych zasad demokratycznego świata. Postanowiliśmy zatem wystąpić z dniem dzisiejszym (7 marca 2022 r.) ze Stowarzyszenia Europejskich Urzędników Wyborczych (ACEEEO)" - oświadczyła PKW. Do pismem skierowanym do Stowarzyszenia podpisał się przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.