Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek podjął decyzję o odwołaniu z dniem 31 grudnia 2022 r. Hanny Machińskiej z funkcji zastępcy RPO. Od początku 2023 r. nowym zastępcą Rzecznika zostanie dr hab. Wojciech Brzozowski z Uniwersytetu Warszawskiego - poinformowało Biuro RPO.

Reklama

Machińska jest zastępcą RPO od 26 września 2017 r. Powołał ją poprzedni Rzecznik - Adam Bodnar. W ramach Biura RPO Machińska była odpowiedzialna m.in. za nadzór na Zespołem Krajowego Mechanizm Prewencji, Zespołu ds. Wykonywania Kar i Wydziałem ds. Współpracy Międzynarodowej.

Decyzja o odwołaniu Machińskiej wywołała kontrowersje wśród części środowisk zajmujących się obroną praw człowieka oraz niektórych organizacji pozarządowych.

Rezygnacja członków komisji

Reklama

"Wszyscy członkowie Komisji Ekspertów ds praw człowieka w działaniach służb specjalnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich złożyli dziś rezygnację z dalszego udziału w pracach Komisji" - poinformował w mediach społecznościowych Wojciech Klicki.

Klicki został zapytany czy jego rezygnacja ma związek z odwołaniem dr Machińskiej. Prawnik odpowiedział twierdząco.

Oświadczenie RPO

"Rzecznik pragnie podkreślić, że wysoko ocenia dorobek i dotychczasową współpracę z dr Hanną Machińską. Wniosła ona niezwykle ważny wkład w działalność urzędu, przyczyniła się do umacniania jego autorytetu i społecznego zaufania. Miedzy innymi poprzez bezpośrednie interwencje w miejscach zdarzeń, wszędzie tam gdzie mogło dojść do łamania praw człowieka i praw obywatela. Zawsze wykazywała się przy tym wielką wrażliwością i wysokimi kompetencjami, potrafiła też współpracować z organizacjami społecznymi" - czytamy w oświadczeniu RPO.

"Jednocześnie Rzecznik wyjaśnia, że decyzja o odwołaniu dr Hanny Machińskiej z dotychczasowego stanowiska związana jest tylko i wyłącznie z nowymi wyzwaniami, które stoją przed Biurem RPO. Dlatego stara się dostosować skład osobowy i strukturę organizacyjną współpracujących z nim ekspertów do zmieniających się potrzeb i zadań. Tak postępowali dotychczas wszyscy Rzecznicy w trakcie swoich kadencji. Należy dodać, że zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich RPO może posiadać tylko trzech zastępców" - dodaje RPO.

"Rzecznik, wraz z całym Biurem RPO, wyraża głęboką wdzięczność dr Hannie Machińskiej za wielkie zaangażowanie i atmosferę, którą tworzyła w relacjach ze współpracownikami. Dziękuje organizacjom społecznym i ruchom ulicznym za to, że wspierały i wspierają naszą wspólną walkę o wyższe standardy dotyczące praw człowieka i poszanowania dla ludzkiej godności. Zapewnia, że wszystkie dotychczasowe kierunki działań, formy pomocy obywatelom czy interwencji w sytuacjach kryzysowych będą kontynuowane. W tym zakresie, bardzo liczymy też na możliwość dalszego korzystania z doświadczenia i ogromnej, eksperckiej wiedzy dr Hanny Machińskiej" - czytamy.