Niezwykła pomoc dla (ukraińskich) uchodźców

Duda wskazał na polskie podejście do ukraińskich uchodźców jako przykład tego, jak państwa powinny budować odporność na wstrząsy.

Reklama

W czasach kryzysów inwestycje w odporność społeczną i zabezpieczenie socjalne są szczególnie ważne, by zapewnić, że nikt nie jest pozostawiony samemu sobie. W Polsce naszym priorytetem jest dostarczenie wsparcia zwłaszcza ludziom w najtrudniejszych sytuacjach, a także rodzinom, dzieciom i osobom starszym. Polską solidarność i odporność społeczną najlepiej ukazała niezwykła pomoc dla ukraińskich uchodźców uciekających przed rosyjską agresją - powiedział polski prezydent. Jak dodał, państwo polskie nie szczędziło wysiłków, by zapewnić przybywającym Ukraińcom dostęp do podstawowych systemów, takich jak służba zdrowia, edukacja i rynek pracy.

Duda stwierdził też, że Polska jest przykładem dywersyfikacji źródeł energii i promocji sprawiedliwej transformacji energetycznej. Zwrócił też uwagę, że kluczowa dla budowania odporności na kryzysy jest sieć połączeń infrastrukturalnych, wskazując na zainicjowaną przez Polskę i przyjętą jednogłośnie rezolucję Zgromadzenia Ogólnego na temat regionalnych i międzyregionalnych połączeń.

Reklama

Duda: Polska świeci przykładem w dziedzinie digitalizacji

Prezydent powiedział, że kolejnym obszarem, w którym Polska może świecić przykładem i jest gotowa do dzielenia się swoimi doświadczeniami, jest digitalizacja usług publicznych, w tym służby zdrowia, administracji czy rozliczeń podatkowych.

Mój kraj nie będzie szczędził żadnych wysiłków, by zredukować stopę ubóstwa w całym kraju, w tym ubóstwa w rodzinach, zwłaszcza wielodzietnych. Polska będzie też kontynuować umacnianie spójności polityki i instytucjonalnych zdolności na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ponadto będziemy dalej promować uczciwą i sprawiedliwą transformację energetyczną poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii i energii jądrowej - zapowiedział Duda.

Reklama

W prowadzonej przez niego i premiera St. Lucii dyskusji bierze udział kilkudziesięciu światowych przywódców, w tym m.in. kanclerz Niemiec, premierzy Włoch i Hiszpanii, prezydenci Portugalii, Kolumbii i Mołdawii.

Poniedziałkowy Szczyt SDG poświęcony jest tematom dotyczącym przyjętej w 2015 r. przez wszystkie państwa ONZ "Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030", zawierającej 17 rozwojowych celów do 2030 r., w tym eliminacji głodu, ubóstwa i przeciwdziałania zmianom klimatu.

Jak powiedział w poniedziałek prezydencki minister Marcin Przydacz, fakt prowadzenia dyskusji przez Polskę jest wyrazem uznania dla jej osiągnięć w sprawie realizacji celów.

Z Nowego Jorku Oskar Górzyński