We wrześniu liderem rankingu zaufania do polityków pozostaje prezydent Andrzej Duda. Zaufanie do głowy państwa deklaruje 53 proc. respondentów (o 1 pkt proc. mniej niż miesiąc temu). Nieufność do osoby prezydenta deklaruje natomiast 35 proc. respondentów (bez zmian).

Reklama

Trzaskowski i Morawiecki z takim samym wynikiem zaufania

Prezydentowi Warszawy ufa 41 proc. respondentów (wzrost o 3 pkt proc.), nie ufa - również 41 proc. (spadek o 1 pkt proc.). Premierowi Morawieckiemu ufa 41 proc. badanych (spadek o 2 pkt. proc.), a nie ufa 47 proc. (wzrost o 3 pkt proc.).

Na trzecim miejscu znalazł się szef MON Mariusz Błaszczak. Zaufanie wobec szefa resortu obrony wyraziło w sondażu 40 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt. proc.), nie ufa mu 36 proc. badanych wzrost o 2 pkt proc.).

Reklama

Za nim znalazł się prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu ufa 37 proc. badanych, nie ufa zaś 53 proc. badanych. Dalej w rankingu zaufania znaleźli się kolejno: lider Polski 2050 Szymon Hołownia (35 proc. wskazań zaufania; 40 proc. nieufności); marszałek Sejmu Elżbieta Witek (34 proc. zaufania, 32 proc. - nieufności); minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (33 proc. zaufania; 51 proc. nieufności); lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (32 proc. zaufania; 32 proc. nieufności); Robert Biedroń (Lewica) (30 proc. zaufania, 44 proc. - nieufności).

Później uplasowali się: szefowa MRiPS Marlena Maląg (29 proc. zaufania, 20 proc. - nieufności); szef PO Donald Tusk (29 proc. zaufania, 57 proc. nieufności); szef MEiN Przemysław Czarnek (27 proc. zaufania; 49 proc. nieufności); szef MSWiA Mariusz Kamiński (26 proc. zaufania, 31 proc. nieufności); szef MAP Jacek Sasin (24 proc. zaufania, 46 proc. nieufności), marszałek Senatu Tomasz Grodzki (23 proc. zaufania, 38 proc. nieufności).

Reklama

Ostatnie trzy miejsca

Ostatnie trzy miejsca w rankingu zajęli: minister rolnictwa Robert Telus (20 proc. zaufania, 19 proc. nieufności), współprzewodniczący Nowej Lewicy Adrian Zandberg (17 proc. zaufania, 21 proc. nieufności) oraz lider Konfederacji Sławomir Mentzen (15 proc. zaufania, 32 proc. nieufności).

Ranking nieufności. Liderem Donald Tusk

W rankingu nieufności pierwsze miejsce zajmuje: lider PO Donald Tusk, któremu nie ufa 57 proc. respondentów. Na drugim miejscu uplasował się prezes PiS Jarosław Kaczyński; liderowi PiS nie ufa 53 proc. respondentów. Na trzecim miejscu z kolei uplasował się minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, któremu nie ufa 51 proc. badanych.

Badanie przeprowadzono w dniach 4 do 14 września 2023 roku na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL, liczącej 1073 osoby (w tym: 62,7 proc. metodą CAPI, 23,4 proc. – CATI i 13,9 proc. – CAWI) w ramach procedury mixed-mode. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.

autor: Marcin Chomiuk