Zgodnie z przepisami, w pierwszy kroku prezydent powołuje premiera wraz z pozostałymi członkami rządu w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów. Tak powołany rząd musi uzyskać votum większością bezwzględną.

Reklama

Jest to pierwszy, który zwykle jest tym finalnym z możliwych scenariuszy.

Drugim - jeżeli w tym pierwszym nie dojdzie do powołania rządu i do uzyskania większości parlamentarnej dla takiego gabinetu - inicjatywa przechodzi w ręce parlamentarzystów; 46 posłów ma prawo wskazania kandydata na premiera, jest głosowanie następnie w Sejmie, a rola prezydenta sprowadzona jest do powołania tak wyłonionej Rady Ministrów.

Jeżeli i w tym przypadku nie doszłoby do powołania rządu, inicjatywa wraca do prezydenta, który desygnuje kandydata na premiera, ten tworzy rząd, zostaje zaprzysiężony, a dla tak powołanego gabinetu nie jest wymagana większość bezwzględna, wystarczy większość zwykła.

Do powołania rządu w trzecim kroku doszło tylko raz - w 2004 roku i był to rząd Marka Belki.