To już trzecia kadencja Pauliny Hennig-Kloski w Sejmie. Karierę parlamentarzystki rozpoczęła w 2015 roku w partii Nowoczesna stworzonej przez Ryszarda Petru. W 2021 roku dołączyła do partii Polska 2050. Jako posłanka na Sejm VIII i IX kadencji pracowała w Komisji Zdrowia, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. To z jej inicjatywy powołano Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Pojezierza Wielkopolskiego, którego jest przewodniczącą.

Reklama

Paulina Hennig-Kloska - wykształcenie i przebieg kariery politycznej

Posłanka i przyszła ministra jest absolwentką politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz tego ukończyła studia podyplomowe w zakresie analizy finansowej i controllingu w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Karierę zawodową rozpoczęła od pracy dziennikarki radiowej w Gnieźnie. Dziennikarstwo zamieniła jednak na świat finansów, podejmując pracę w oddziale banku, w którym następnie została dyrektorką. Przez kolejnych kilkanaście lat zajmowała kierownicze stanowiska w sektorze bankowym, pełniąc funkcję m.in. dyrektorki centrum biznesowego. Paulina Hennig-Kloska była także dyrektorką generalną zakładu produkcyjnego DCD Habitat.

Główne cele Pauliny Hennig-Kloski

W swojej działalności poselskiej do tej pory koncentrowała się na poprawie efektywności pracy administracji państwowej oraz na racjonalnym wydatkowaniu środków publicznych. Poza tym aktywnie działała na rzecz zmian w obszarach ekologii, edukacji i systemie ochrony zdrowia. Jak sama mówi, jej głównym celem jest transformacja energetyczna oraz osiągniecie neutralności klimatycznej do 2050 roku. W sferze lokalnej chce dążyć do odbudowy zasobów wodnych w Wielkopolsce. Hennig-Kloska jest zwolenniczką odejścia od energii produkowanej z węgla. Jednocześnie wskazuje na konieczność rozwoju odnawialnych źródeł energii, głównie wiatru i Słońca.

Posłanka przyznaje, że pochodzi z okręgu będącego w procesie transformacji i przechodzenia na czyste źródła energii. W tej kadencji chce dodatkowo skupić się na naprawie szkód środowiskowych oraz pomocy osobom, które tracą miejsca pracy.