Ministerstwo Sprawiedliwości podało, że w poniedziałek minister sprawiedliwości wystąpił do kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z wnioskiem o wyrażenie opinii ws. odwołania z pełnionych funkcji prezesa tego sądu, sędziego SA Mateusza Bartoszka, oraz sędziów Przemysława Radzika i Sylwii Dembskiej - pełniących funkcje wiceprezesów SA w Poznaniu.

Reklama

Bodnar zawiesza sędziów apelacyjnych

Dodano w komunikacie, że "szef resortu każdego z wymienionych sędziów zawiesił w pełnieniu czynności".

"W odniesieniu do sędziego SO Mateusza Bartoszka wniosek ministra został uzasadniony szeregiem zaniechań oraz nietrafnych działań, jakich dopuścił się on, wykonując funkcję prezesa, które doprowadziły m.in. do pogorszenia wyników statystycznych kierowanego przez siebie sądu oraz dezorganizacji jego pracy poprzez nietrafne i nieuzasadnione decyzje personalne, co razem składa się na obraz rażącego i uporczywego niewywiązywania się z obowiązków służbowych" - napisano w komunikacie.

"Wobec sędzi Sylwii Dembskiej wniosek ministra został uzasadniony szeregiem zaniechań w zakresie podejmowania działań mających poprawić sytuację nadzorowanych przez nią pionu cywilnego i własności intelektualnej oraz pracy i ubezpieczeń społecznych, co razem składa się na obraz rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych".

"Nadużycie władzy"

Reklama

"W odniesieniu do sędziego SA Przemysława Radzika wniosek ministra sprawiedliwości został uzasadniony faktem, że pełnienie przez niego funkcji wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości" - dodano w komunikacie. "W ocenie Ministra Sprawiedliwości szereg tych działań stanowiło nadużycie władzy" - wskazano.