"Prezes NIK pan Marian Banaś pozytywnie odpowiedział na moje zaproszenie i potwierdził obecność w środę na spotkaniu Zespołu KO ds. Rozliczenia PiS inspektorów NIK, którzy zajmowali się Funduszem Sprawiedliwości" - poinformował w serwisie X Roman Giertych, koordynator prac powołanego przez Koalicję Obywatelską Zespołu ds. Rozliczeń.

Reklama

Giertych opublikował zaproszenie, które wystosował w imieniu Zespołu do szefa NIK Mariana Banasia.

"Mam zaszczyt zaprosić Inspektora Najwyższej Izby Kontroli, zaangażowanego w badanie sprawy związanej z funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości wraz ze współpracownikami zaangażowanymi w badanie powyższej sprawy, na spotkanie z Zespołem ds. Rozliczeń, które odbędzie się w środę, 31 stycznia (…) Spotkanie będzie otwarte dla mediów" - napisał Giertych.

NIK o Funduszu Sprawiedliwości

We wrześniu 2021 roku NIK poinformowała o wynikach kontroli, dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości. "Działanie ministra sprawiedliwości skutkowało niegospodarnym, niecelowym wydatkowaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości i sprzyjało powstawaniu mechanizmów korupcjogennych" - napisano wówczas w raporcie.

Kontrola, jak informowano, "objęła realizację zadań ministra sprawiedliwości oraz prawidłowość i efektywność wykorzystania środków z funduszów przez beneficjentów". Badaniem objęto wówczas 35 umów o łącznej wartości 136 milionów złotych, czyli 20 procent udzielonych dotacji. Kontrolą objęto samego ministra sprawiedliwości - wówczas funkcję tę pełnił Zbigniew Ziobro - i 20 innych podmiotów.

NIK negatywnie oceniła działania ministra sprawiedliwości w zakresie zapewniania właściwych uwarunkowań funkcjonowania funduszu, a także sposób wykorzystania będących w jego dyspozycji środków publicznych - informował dyrektor jednego z departamentów w NIK Michał Jędrzejczyk. - Gospodarka funduszu była prowadzona z naruszeniem podstawowych zasad: jawności, celowości i dokonywania wydatków publicznych - dodał.

Reklama

Zespół ds. Rozliczeń

O powołaniu Zespołu ds. Rozliczeń posłowie KO informowali ponad tydzień temu. - Naszym celem jest doprowadzenie do tego, że wszyscy winni różnego rodzaju przestępstw popełnionych w ciągu ostatnich ośmiu lat, zostaną złapani i ukarani - podkreślał wówczas mec. Roman Giertych, który został koordynatorem prac zespołu.
Zaznaczył, że jest cały szeregów tematów, którymi w pierwszej kolejności będzie się zajmować zespół, choć, jak podkreślił, afer PiS-u ostatnich ośmiu jest bardzo dużo.