Nowe zasady in vitro. Co się zmieni

Plan ma być gotowy do 29 marca.

Nowy program in vitro ma zacząć działać od 1 czerwca tego roku. Propozycje, jakie padły podczas poniedziałkowego pierwszego spotkania zespołu przy resorcie zdrowia, idą w stronę znaczącego poszerzenia dostępności in vitro w porównaniu z programem wprowadzonym za poprzedniej kadencji rządów Platformy Obywatelskiej.

Prace są objęte klauzulą poufności. Nikt nie chce mówić o szczegółach. Jednak, jak wynika z informacji DGP, eksperci powołani przez resort zdrowia ustalili już kilka wstępnych rekomendacji, co do których panuje zgoda.

Reklama

Grupy wiekowe

Reklama

Jednym z głównych tematów jest granica wieku kobiet, które mogłyby skorzystać z refundacji. W poprzednim programie PO górną granicą uprawniającą do refundacji in vitro było 40 lat. Teraz jest pomysł, żeby przesunąć ją co najmniej do 42. roku życia.

CZYTAJ WIĘCEJ W SUBSKRYPCJI CYFROWEJ DGP »

Klara Klinger
Reklama