Na Łotwie gwałtownie wzrosło zainteresowanie rosyjskim obywatelstwem Według "Rossijskiej Gaziety", paszporty z dwugłowym orłem, przyjmują zarówno osoby bez obywatelstwa, jak i Łotysze. Rządowy dziennik przytacza cyfry wskazujące na silną pozycję rosyjskojęzycznej ludności Łotwy.

Reklama

Gazeta przekonuje, że przyjęcie rosyjskiego paszportu, opłaca się mieszkańcom Łotwy z dwóch powodów. Pierwszy to możliwość przejścia na emeryturę zgodnie z zasadami obowiązującymi w Rosji, czyli szybciej a i rosyjska emerytura jest wyższa od łotewskiej. Drugi to sprzeciw dla „etnicznego reżimu” panującego na Łotwie.

Według gazety wiele osób, które mieszkają na Łotwie, od czasów ZSRR nie chce przyjąć obywatelstwa, jeśli ma się to wiązać z pozbawieniem ich tożsamości narodowej, na przykład rosyjskiej. Władze Łotwy od początku kryzysu ukraińskiego bacznie przyglądają się rosyjskojęzycznej ludności. Łotewscy politycy nie kryją, że obawiają się sytuacji w której Moskwa upomni się o poradziecką mniejszość, a tym samym również o ziemie byłej republiki.

Reklama

ZOBACZ TAKŻE: Putin największym autorytetem dla Rosjan>>>