Chodzi o ponad 400 milionów euro, które mają być przeznaczone na pomoc dla uchodźców zarówno na terenie Wspólnoty jak i poza nią. Największa część - 300 milionów euro - trafi do krajów takich jak Jordania, Turcja i Liban, które przyjmują dziś wielu syryjskich uchodźców. Pozostałe fundusze zaś zostaną przeznaczone na pomoc dla państw członkowskich w sytuacjach kryzysowych oraz zatrudnienie 120 nowych osób w unijnych agencji zajmujących się migracją.

Teraz te plany musi zaakceptować jeszcze cały Parlament Europejski. Unijni ministrowie wyrazili formalną zgodę na dodatkowe pieniądze w ubiegłym tygodniu. Wcześniej, na konieczność przeznaczenia nowych funduszy na walkę z kryzysem migracyjnym zwracali uwagę szefowie państw i rządów na unijnym szczycie.